Uprzejmie informujemy, że od 18 września 2017 r. trwają zapisy na sesję zimową 2017 egzaminów Cambridge English. Szczegółowe informacje i dokumenty oraz formularz rejstracyjny są dostępne w odpowiednich zakładkach.

Zapraszamy!

UWAGA:
Ze względu na zaostrzenie przez Cambridge English Language Assesment zasad dotyczących bezpieczeństwa egzaminów prosimy, aby nie przynosić na egzamin telefonów komórkowych lub innych urządzeń elektronicznych za pomocą których można robić zdjęcia, nagrywać lub przekazywać dane, gdyż wnoszenie ich do sali egzaminacynej lub korzystanie z nich podczas przerw jest zabronione

Osoby, które przyniosą telefon komórkowy lub inne urządzenia elektroniczne będą je musiały wyłączyć i oddać do przechowania poza salą egzaminacyjną na cały czas trwania egzaminu (łącznie z przerwami). Odmowa dostosowania się do tych wymagań skutkować będzie niedopuszczeniem do egzaminu.

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2013 by IH