Pokaż
formularz
X

Wypełnij formularz

kod zabezpieczający

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych:

Zgoda na przesyłanie informacji handlowych:

 

* W podanych cenach uwzględniono rabaty za płatność za rok z góry (100 zł za kurs 120 h oraz proporcjonalnie za kursy o innej ilości godzin) oraz za semestr z góry

(50 zł za kurs 120 h oraz proporcjonalnie za kursy o innej ilości godzin).

 

Dodatkowo przysługują następujące rabaty: 50 zł za kontynuację nauki, 50 zł za płatność I raty do 30 czerwca, 100 zł dla kolejnej osoby z rodziny (rodzice, dzieci, rodzeństwo). Rabaty odliczane są od ostatniej raty. W przypadku rezygnacji po opłaceniu kursu z góry przyznane zniżki odliczane są od kwoty do zwrotu.

 

Zniżka na drugi język – zniżka dla osób uczestniczących w dwóch kursach – 250zł rabatu na drugi kurs.

 

Bezpłatne zajęcia dodatkowe: Conversation Club, Social Night i Kids‘ Club dla Słuchaczy IH, ich rodzin oraz przyjaciół oraz IHWOExam Club – dla zdających egzaminy; Help Club – darmowe konsultacje pozwalające Słuchaczom IH nadrobić zaległości.

 

Gwarancja zdanego egzaminu – Słuchacz, który mimo rekomendacji IH nie uzyska wyniku pozytywnego na egzmainie, w kolejnym roku otrzyma zniżkę na dowlony kurs w wysokości 50% poniesionej opłaty egzaminacyjnej. Aby uzyskac rekomendację IH należy przystapić do egzmainu MOCK.

Copyright © 2013 by IH