Pokaż
formularz
X

Wypełnij formularz

kod zabezpieczający

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych:

Zgoda na przesyłanie informacji handlowych:

 ‘Being English is not enough’
 (
Nie wystarczy być Anglikiem)
John Haycraft (założyciel pierwszej szkoły International House)
The Times Educational Supplement, July 8, 1996

Zatrudniamy tylko wykwalifikowanych lektorów.
Języka obcego może nauczać tylko osoba z odpowiednim przeszkoleniem metodycznym.
To właśnie w IH po raz pierwszy dostrzeżono tę konieczność i zaczęto traktować nauczanie angielskiego jako osobną profesję wymagającą właściwego przygotowania. Pierwszy na świecie kurs metodyczny dla nauczycieli języka angielskiego został przeprowadzony w 1953 roku w IH w Londynie. Stał się on znany jako Cambridge Celta. Wszyscy nasi lektorzy legitymują się co najmniej takim certyfikatem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe.

Większość naszych lektorów to NATIVE-SPEAKERS. Są to osoby z wyższym wykształceniem i odpowiednim przygotowaniem metodycznym, pozytywnie nastawione do świata i ludzi, otwarte na różnice kulturowe, z entuzjazmem podchodzące do swojej pracy. Część z nich to nauczyciele dyplomowani posiadający certyfikat Cambridge Delta.

Wśród naszych lektorów są egzaminatorzy Cambridge English Language Assessment.
Uczestniczą w przeprowadzaniu egzaminów Cambridge takich jak: YLE, FCE, CAE, CPE i BEC. Ich doświadczenie egzaminacyjne i praktyczna znajomość kryteriów oceny kandydatów to kolejny atut, który dostają do ręki nasi uczniowie.

Lektorzy IH starannie przygotowują się do zajęć.
IH zapewnia nauczycielom doskonałe warunki – bogato wyposażone zaplecze dydaktyczne, dostęp do najświeższych publikacji i najnowszych technologii oraz sprzyjającą pracy atmosferę. Dzięki temu mogą dokładnie przemyśleć i zaplanować każde zajęcia oraz przygotować właściwe materiały uzupełniające.

Wsparcie doświadczonych metodyków i doskonalenie zawodowe lektorów.
Zależy nam na wysokiej jakości naszej oferty edukacyjnej, dlatego zapewniamy nauczycielom niezbędne profesjonalne wsparcie oraz możliwość doskonalenia zawodowego. Ich pracą kierują dyplomowani metodycy o wieloletnim doświadczeniu, którzy czuwają nad przebiegiem procesu dydaktycznego. Odpowiadają również za system regularnych szkoleń, wykładów i obserwacji oraz sprawują indywidualną opiekę metodyczną nad lektorami.

Doświadczenie i dorobek Światowej Organizacji International House.
Organizacja International House już od 60 lat jest dla szkół stowarzyszonych płaszczyzną wymiany doświadczeń i praktyk, źródłem inspiracji i informacji, to żywy, aktywny klub, gdzie najlepsi uczą się od najlepszych. Lektorzy szkół IH mają dostęp do przebogatej, wciąż rozwijającej się bazy zasobów metodycznych dostępnych tylko dla członków organizacji.

Wielu nauczycieli i metodyków związanych z organizacją IH współpracuje z czołowymi wydawnictwami: Cambridge University Press, Oxford University Press i Pearson Longman. Są wśród nich autorzy znanych podręczników i klasycznych już publikacji, na przykład 'Think First Certificate', 'FC Gold', 'Advanced Gold', a także takich bestsellerów jak 'Cutting Edge', 'Headway' czy 'English Language Teaching'.

Lektorzy i zajęcia dodatkowe. 

W IH oferujemy wiele zajęć dodatkowych takich jak Con Club czy Kids’ Club. Nasi nauczyciele mają ciekawe pomysły i lubią je realizować. Szkoła bez ich inicjatywy i zapału nie byłaby tym samym miejscem.
 

 

Copyright © 2013 by IH