Pokaż
formularz
X

Wypełnij formularz

kod zabezpieczający

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych:

Zgoda na przesyłanie informacji handlowych:

 

Człowiek - najlepsza inwestycja
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

27.07.2015

Wyniki III rekrutacji do projektu "Wyższe kompetencje językowe osób dorosłych"

Uwaga! Wszystkie osoby, które zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie "Wyższe kompetencje językowe osób dorosłych" proszone są o podpisanie umowy w dniach 28,29,30 lipca w biurze naszej szkoły w godzinach 10:00 - 18:00.

 

24.06.2015

Od 29 czerwca 2015  do 21 lipca 2015  prowadzona będzie trzecia rekrutacja do projektu "Wyższe kompetencje językowe osób dorosłych" WND-POKL.09.06.02-02-086/13.

W ramach rekrutacji do projektu przystąpi 160 osób, które uczestniczyć będą w szkoleniach z języka angielskiego w okresie od sierpnia do października 2015.

Obecna rekrutacja NIE DOTYCZY osób na poziomie początkującym (w znajomości języka angielskiego).

BARDZO WAŻNA INFORAMCJA WYKLUCZAJĄCA UCZESTNICWTO W PROJEKCIE:

Informujemy, że osoby biorące udział w projektach realizowanych w perspektywie finansowej 2007 – 2013 w ramach:

a. Działania 9.3. Upowszechnienie kształcenia ustawicznego w formach szkolnych
b. Poddziałania 9.6.1. Upowszechnienie formalnego kształcenia przez całe życie osób dorosłych
c. Poddziałania 9.6.2. Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych

nie mogą przystąpić do projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach „Wyższe kompetencje językowe osób dorosłych”,
nr projektu WND-POKL.09.06.02-02-086/13.

Przed przystąpieniem do rekrutacji prosimy o zapoznanie się z Ogłoszeniem o naborze (aby pobrać plik kliknij tutaj), które zawiera wszystkie szczegóły dotyczące możliwości zakwalifikowania się do projektu.
 

REGULAMIN III DODATKOWEGO ETAPU REKRUTACJI do projektu „Wyższe kompetencje językowe osób dorosłych” WND-POKL.09.06.02-02-086/13
_________________

8.09.2014


Informujemy, że zgodnie z założeniami projektu , osoby, które w chwili obecnej uczestniczą w zajęciach nie mogą aplikować podczas drugiej rekrutacji, na drugi rok szkoleń.

Szkolenia mają bowiem charakter otwarty i winny objąć 517 osób.

 

____________________

5.09.2014

Informujemy, że 15 do 19 września prowadzona będzie druga rekrutacja do projektu "Wyższe kompetencje językowe osób dorosłych" WND-POKL.09.06.02-02-086/13.

W ramach rekrutacji do projektu przystąpi 121 osób, które uczestniczyć będą w szkoleniach z języka angielskiego w okresie od października 2014 do czerwca 2015.

Obecna rekrutacja NIE DOTYCZY osób na poziomie początkującym (w znajomości języka angielskiego).

Przed przystąpieniem do rekrutacji prosimy o zapoznanie się z Ogłoszeniem o naborze (aby pobrać plik kliknij tutaj), które zawiera wszystkie szczegóły dotyczące możliwości zakwalifikowania się do projektu.

 

____________________

5.09.2014

Specyfikacja Istotnych Warunków Postępowania – egzaminy - do pobrania TUTAJ – i tu link do załączonego dokumentu.

 

____________________

1.09.2014

Informujemy, że od dnia dzisiejszego, czyli 1 września, po przerwie wakacyjnej, wracają zajęcia w ramach projektu "Wyższe kompetencje językowe osób dorosłych”.

 

____________________

12.02.2014

Specifikacja Istonych Warunków Postępowania do pobrania tutaj
 

______________________________

 

 14.01.2014

Informujemy, że w okresie od 16 do 24 stycznia prowadzona będzie rekrutacja do projektu "Wyższe kompetencje językowe osób dorosłych" WND-POKL.09.06.02-02-086/13.

W ramach rekrutacji do projektu przystąpi 517 osób, które uczestniczyć będą w szkoleniach z języka angielskiego w okresie od lutego 2014 do czerwca 2015.
Miejsce prowadzenia naboru: International House Sp. z.o.o, ul. Ofiar Oświęcimskich 19a,                w godzinach: 12:00 - 18:00 (od poniedziałku do piątku).

Przed przystąpieniem do rekrutacji prosimy o zapoznanie się z Ogłoszeniem o naborze (aby pobrać plik kliknij tutaj), które zawiera wszystkie szczegóły dotyczące możliwości zakwalifikowania się do projektu.

 

Wyniki rekrutacji

Copyright © 2013 by IH