Uprzejmie informujemy, że zapisy na SESJĘ ZIMOWĄ 2019 egzaminów Cambridge trwają od 19 września 2019 r.

Szczegółowe informacje dotyczące rejestracji, cen oraz dat egzaminów, jak również dokumenty rejestracyjne znajdą Państwo w odpowiednich zakładkach.

UWAGA:
Ze względu na zaostrzenie przez Cambridge English Language Assesment zasad dotyczących bezpieczeństwa egzaminów prosimy, aby nie przynosić na egzamin telefonów komórkowych lub innych urządzeń elektronicznych za pomocą których można robić zdjęcia, nagrywać lub przekazywać dane, gdyż wnoszenie ich do sali egzaminacynej lub korzystanie z nich podczas przerw jest zabronione.

Osoby, które przyniosą telefon komórkowy lub inne urządzenia elektroniczne będą je musiały wyłączyć i oddać do przechowania poza salą egzaminacyjną na cały czas trwania egzaminu (łącznie z przerwami). Odmowa dostosowania się do tych wymagań skutkować będzie niedopuszczeniem do egzaminu.

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2013 by IH