NOWA LOKALIZACJA SZKOŁY !! Już od września 2019 roku mieścimy się przy ul. Lotniczej 15.

Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa „Primary Steps” powstała z myślą o zapewnieniu naturalnej kontynuacji edukacji dwujęzycznej, prowadzonej od 2001 roku w Przedszkolu Anglojęzycznym „First Steps”.

Stanowi propozycję zarówno dla wychowanków naszego przedszkola, jak i uczniów nie znających języka angielskiego, a których rodzice chcieliby aby ich pociechy uczone były dwujęzycznie.

Szkoła działa na podstawie zaświadczenia nr MZO – 4320/322/2011 o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych – prowadzonej przez Miasto Bielsko-Biała. Posiada uprawnienia szkoły publicznej i realizuje program nauczania zgodny z podstawą programową Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Organem prowadzącym Szkołę jest International House Integra Bielsko - placówka posiadająca Akredytację Kuratora Oświaty, zajmująca się kształceniem słuchaczy w zakresie języka angielskiego od 1993 roku.

Więcej informacji tutaj.

Copyright © 2013 by IH