Lektorzy International House

‘Being English is not enough’
(Nie wystarczy być Anglikiem)
John Haycraft, The Times Educational Supplement
July 8 , 1996

Nasi lektorzy mają kwalifikacje do nauczania angielskiego jako języka obcego
Języka obcego może nauczać tylko osoba z odpowiednim przygotowaniem metodycznym. To właśnie w International House po raz pierwszy dostrzeżono konieczność stosowania odrębnych metod i przygotowania metodycznego, wyodrębniono nauczanie języka angielskiego jako odrębną profesję. Pierwszy na świecie kurs metodyczny dla nauczycieli języka angielskiego był przeprowadzony w 1953 roku w International House w Londynie. Stał się on następnie znany jako Cambridge CELTA (Certificate in English Language Teaching to Adults). Wszyscy nasi lektorzy posiadają co najmniej stopień CELTA (lub odpowiednik).

Doskonalenie zawodowe lektorów
Wiemy, że wysoka jakość naszej oferty edukacyjnej może być osiągnięta tylko poprzez ciągłe doskonalenie i rozwój nauczycieli. Pracą naszych lektorów kieruje doświdczony dyplomowany metodyk, egzaminator  University of Cambridge ESOL. System regularnych sesji szkoleniowych, wykładów, obserwacji zajęć oraz indywidualnego nadzoru metodycznego daje każdemu lektorowi niezbędne, profesjonalne wsparcie, a także możliwość utrzymywania wysokiego poziomu kompetencji i dalszego ich doskonalenia.

Zdecydowana większość naszych lektorów to nauczyciele anglojęzyczni
Są to osoby posiadające wyższe wykształcenie, pozytywnie nastawione do świata i ludzi, otwarte na różnice kulturowe, z entuzjazmem podchodzące do idei nauczania języka angielskiego na świecie. Grupy dla dorosłych na najniższych poziomach zaawansowania moga mieć  zajęcia prowadzone w systemie tzw. ‘tandem teaching’, czyli naprzemiennie przez lektora anglojęzycznego i lektora polskiego. Pozostałe grupy nauczane są przez lektorów anglojęzycznych. Wszystkie zajęcia prowadzone są od początku wyłącznie w języku angielskim. Służą temu odpowiednio dobrane i sprawdzone techniki nauczania, które powodują. że zajęcia są bezstresowe i efektywne. Dotyczy to zarówno grup dziecięcych, młodzieżowych jak i dla osób dorosłych.

Nasi lektorzy starannie planują zajęcia
Lektorzy w International House Integra bardzo starannie przygotowują się do zajęć poprzez planowanie i przygotowywanie materiałów dodatkowych.

Lektorzy naszej szkoły korzystają z doświadczeń i dorobku światowej sieci International House
Nasi lektorzy korzystają z ponadpięćdziecięcioletnich doświadczeń sieci International House, które przekazywane są poprzez system szkoleń, wymianę doświadczeń pomiędzy metodykami szkół oraz możliwość czerpania z bazy zasobów metodycznych IH. Wielu nauczycieli i metodyków naszej sieci to autorzy znanych podręczników i klasycznych już publikacji, np. Think First Certificate, Think Ahead to FC, FC Gold i Advanced Gold, czy też takich bestsellerów jak “Cutting Edge”, “Choice”, “Headway” lub “English Language Teaching”. Współpracują z czołowymi wydawnictwami: Cambridge University Press, Oxford University Press I Pearson Education Longman.

Wśród naszych lektorów są egzaminatorzy Cambridge English Language Assesment.
Uczestniczą oni w przeprowadzaniu egzaminów University of Cambridge (KET, PET, FCE, CAE, CPE).

Nasi lektorzy i zajęcia dodatkowe
W IH Integra oferujemy szereg zajęć dodatkowych takich jak English Club, Kids’ Club. Nasi nauczyciele mają wiele ciekawych pomysłów i lubią je realizować. Szkoła bez ich inicjatywy i zapału nie byłaby tym samym miejscem.

 

Copyright © 2013 by IH