Metoda IH

Uczymy metodą IH, która kiedyś innowacyjna i właściwie jedyna, została spopularyzowana przez kursy metodyczne CELTA i dziś jest sprawdzoną podstawą większości kursów języka angielskiego na świecie. (Pierwszy kurs metodyczny na świecie został przeprowadzony właśnie przez International House, w 1962 roku w Londynie. CELTA jest kontynuacją tego kursu).

 • Jednym z podstawowych elementów metody IH/CELTA jest tzw. „podejście komunikatywne”, kładące nacisk na umiejętność swobodnego porozumiewania się, przy jednoczesnym rozwijaniu umiejętności pisania, czytania a także praktycznego stosowania zasad gramatycznych. 
   
 • Zajęcia prowadzimy w niedużych grupach, jednolitych pod względem zaawansowania i wieku. Kwalifikacje do grup odbywają się na podstawie wyniku uzyskanego na teście i w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.
   
 • Już od pierwszej lekcji nauka przebiega wyłącznie po angielsku. Najczęściej jest to wynikiem narodowości lektora, jednak zasada ta obowiązuje również lektorów polskich. Językiem relacji z nauczycielem oraz relacji między uczestnikami zajęć jest język angielski. Nie „tłumaczymy” na język angielski. Stosujemy język angielski w naturalny sposób, komunikując się. Gramatyka jest traktowana jako środek, a nie cel. Nacisk na gramatykę kładziemy szczególnie w grupach przygotowujących do egzaminów.
   
 • W grupach początkujących stosujemy połączenie szeregu technik metodycznych umożliwiających realizację zasady „wyłączności angielskiego” i podejścia komunikatywnego. Wykorzystywane są obrazki i prawdziwe obiekty, muzyka i piosenki, elementy strategii kinestetycznych („kinaesthetic learning”): mini-scenki (odgrywanie prostych ról), gry i zabawy edukacyjne, w tym zabawy ruchowe w młodszych grupach. Zajęcia są wspomagane elementami wykorzystania komputerów (CALL – Computer Assisted Language Learning) oraz tablic interaktywnych i podręczników cyfrowych. Pozwala to szybko i bezstresowo przełamać barierę językową. Radzą sobie z tym doskonale zarówno dzieci jak i pozostałe grupy wiekowe.
   
 • Wykorzystujemy proste elementy technik teatralnych: nauczyciel stosuje techniki pantomimiczne, rysuje i ilustruje słowa gestami. Odgrywane są mini-scenki, tworzy się trójwymiarowy kontekst, w którym łatwo osadza się konkretne zastosowania. Zapamiętując dane wyrażenie będziesz kojarzył je z obrazem, gestem, okolicznościami, uczuciami i emocjami, a po krótkim czasie – z komentarzem opartym na już znanych, angielskich słowach.
   
 • Na nieco wyższych poziomach, prócz podręczników, nauczyciele wykorzystują teksty prasowe, radiowe, telewizyjne, materiały video, piosenki, nowoczesne technologie - takie jak tablice interaktywne i podręczniki cyfrowe - oraz oczywiście możliwości oferowane przez komputer i internet.
   
 • Na każdym poziomie zaawansowania i w każdej grupie wiekowej, ważnym założeniem naszej metody jest aktywny udział słuchaczy. Ich potrzeby wynikające z wieku, charakteru, zainteresowań oraz celu nauki określają tematykę i charakter zajęć, dobór materiałów, oraz technik nauczania.
   
 • Niezależnie od poziomu zaawansowania, uczniów zachęca się i mobilizuje do wypowiadania się po angielsku. Nie chodzi bowiem o to, aby zacząć mówić dopiero wtedy, gdy już pozna się wszystkie reguły i zasady. Bezbłędność wypowiedzi jest oczywiście ważna, lecz aby ją osiągnąć trzeba nabrać wprawy, nie przejmować się potknięciami, patrzeć na siebie nie przez pryzmat tego, w czym jeszcze nie jesteśmy doskonali, lecz tego, co udało się nam już osiągnąć. W IH łatwo przełamiesz barierę językową. Tu mówienie po angielsku jest czymś NATURALNYM.
   
 • Relacja między uczniem i nauczycielem oparta jest o wzajemną życzliwość, zrozumienie i szacunek. Zadaniem nauczyciela jest zaprzyjaźnić ucznia z językiem i zachęcić do jego poznawania. Osiąga to również poprzez stworzenie jak najlepszej atmosfery zajęć, konsekwentnie skupionej na celu edukacyjnym.
   
 • Uzupełnieniem zajęć lekcyjnych są oferowane przez nas kluby dyskusyjne, kluby dla dzieci oraz kluby egzaminacyjne, które tworzą dodatkową płaszczyznę zastosowania języka angielskiego. Dodatkowo, w sytuacji, gdy pojawia się trudność, lub trzeba nadrobić zaległości, można skorzystać z indywidualnych „korepetycji” z anglojęzycznym nauczycielem, tzw. Help Clubs.

Copyright © 2013 by IH