Zapraszamy do zapoznania się z zamieszczoną poniżej ofertą naszego Centrum Egzaminacyjnego, zawierającą rabaty oraz inne korzyści dla szkół i instytucji rejestrujących kandydatów na egzaminy Cambridge English.

Oferujemy Państwu rabaty w przypadku zarejestrowania minimum 5 kandydatów. Wysokość rabatu zależy od ilości kandydatów zgłoszonych przez daną szkołę/instytucję w poprzednim roku szkolnym lub w danej sesji egzaminacyjnej, jeśli ta druga opcja jest korzystniejsza. Przy wyborze drugiej opcji, jako korzystniejszej, rabat jest naliczany w momencie dokonywania przez szkołę/instytucję zbiorczej płatności za kandydatów zgłoszonych na daną sesję.  

Szkoły i instytucje przygotowujące kandydatów do egzaminów mogą również ubiegać się o status Preparation Centre po spełnieniu określonych warunków. Szkoły, które chciałby stać się Preparation Centres zapraszamy do zapoznania się ze specjalnie przygotowaną witryną internetową - Wprowadź swoją szkołę językową na wyższy poziom.

 

Oferta dla szkół i instytucji zgłaszających kandydatów na egzaminy Cambridge English w Centrum Egzaminacyjnym w Bielsku-Białej

 

Oferowane usługi
 
Liczba kandydatów zgłoszonych przez szkołę/instytucję w poprzednim roku szkolnym lub w danej sesji egzaminacyjnej
1-4 5-9 10-19 20-49 50 i więcej
 1.  Rabat na egzaminy dla kandydatów szkoły/ instytucji zgłaszającej zależny od ilości kandydatów zgłoszonych w poprzednim roku szkolnym lub w danej sesji egzaminacayjnej (w tym drugim przypadku warunkiem otrzymania rabatu jest dokonanie wpłaty grupowej za wszystkich kandydatów na daną sesję egzaminacyjną)  

3%

 

5%

 

7%

 

9%

 2.  Dla szkół/ instytucji przygotowu jących do egzaminów dostęp do systemu Cambridge English Online for Preparation Centres, umożliwiającego:

- sprawdzanie wyników egzaminów kandydatów zgłoszonych przez szkołę/ instytucję,
- generowanie statystyk zdawalności egzaminów,
- otrzymywanie kalendarza egzaminów i innych informacji.

 3.  Bezpłatne materiały promocyjne i informacyjne dotyczące egzaminów
 4.  Otrzymywanie drogą elektroniczną informacji odnośnie:

- prezentacji dotyczących egzaminów,
- rejestracji na egzaminy,
- innych ważnych spraw związanych z egzaminami

 5.  Możliwość zorganizowania egzaminu w dodatkowych terminach w roku (tzw. sesje zamknięte) poza sesjami ogólnodostępnymi (tzw. sesje otwarte) na warunkach ustalanych indywidulanie ze szkołą/instytucją     
 6.

 Możliwość zorganizowania egzaminu YLE w pomieszczeniach szkoły/ instytucji/ firmy zgłaszającej, jeżeli pomieszczenia te spełniają wymogi Cambridge English Language Assessment i znajdują się w regionie Centrum Egzaminacyjnego* (pomieszczenia znajdujące się poza regionem rozpatrywane są indywidualnie)

   podlega indywidualnym ustaleniom
7. Możliwość zorganizowania egzaminu FCE, FCE for Schools, CAE, CPE w pomieszczeniach szkoły/ firmy/ instytucji zgłaszającej, jeżeli:

- szkoła/ firma/ instytucja zgłosi w danej sesji co najmniej 20 osób na konkretny egzamin,
- pomieszczenia spełniają wymogi Cambridge English Language Assessment i znajdują się w regionie Centrum Egzaminacyjnego* (pomieszczenia znajdujące się poza regionem rozpatrywane są indywidualnie)

      podlega indywidualnym ustaleniom

 

* region oznacza miasto Bielsko-Biała oraz pobliskie miasta/ miejscowości

 

 

 

Copyright © 2013 by IH