Prezentacja filmowa o egzaminach dla dzieci 

„English for Young Learners” obejmuje jedną kategorię wiekową: Juniors (II, III, IV klasa) na 7 poziomach zaawansowania,

W w/w kategorii dzieci, realizując podstawę programową przewidzianą na dany poziom, przy okazji przygotowują się do egzaminu Cambridge YLE (Young Learners English): Satrters, Movers i Flyers. Standardowy cykl przygotowania do egzaminu na danym poziomie obejmuje 2 lata (1 rok w grupie nieegzaminacyjnej, drugi rok w grupie egzaminacyjnej). Jednakże, to postęp i zakres opanowania języka decyduje kiedy dziecko może do niego przystąpić. Przystąpienie do egzaminu nie jest obowiązkowe. Na każdym z poziomów zaawansowania dzieci rozwijają swoje umiejętności, uzyskanie samego certyfikatu Cambridge jest dodatkową nagrodą za wysiłek dziecka, silną motywacją do dalszej nauki i wzmocnieniem wiary we własne siły.

Na zajęciach w grupach egzaminacyjnych dzieci rozwiązywać będą zadania typowe dla testów YL, tak aby móc się z nimi oswoić i jak najlepiej przygotować do samego egzaminu, który odbywa się w połowie czerwca. Ponadto podręczniki, z których dzieci korzystać będą na zajęciach również ćwiczyć będą umiejętności z zakresu objętego egzaminem. Dodatkowo, w połowie roku szkolnego dzieci w grupach egzaminacyjnych w ramach egzaminu próbnego ”mock exam” będą mogły sprawdzić stan swojego przygotowania przed przystąpieniem do właściwego egzaminu Cambridge.

Egzaminy Cambridge YLE (organizowane w naszej szkole) przebiegają bezstresowo i pozwalają dziecku zdobyć pozytywne doświadczenia. Wiele zadań egzaminacyjnych polega między innymi na rysowaniu i kolorowaniu, a rozmowa z egzaminatorem ma przyjemną formę. Egzaminy YLE zawsze kończą się uzsykaniem certyfikatu . Wyniki przedstawione są w postaci tarcz i z każdej z 3 części testu (słuchania, pisania i czytania oraz mówienia) można uzyskać maksymalnie 5 tarcz, w sumie 15.

Test YLE na każdym poziomie składa się z trzech części (tzw. Papers):
- Rozumienie ze słuchu (Listening)
- Czytanie i pisanie (Reading and Writing)
- Mówienie (Speaking)

Dlaczego warto przystąpić do egzaminów YLE?

  • Egzamin YLE stanowi doskonały, niezależny sprawdzian oferty edukacyjnej danej placówki w zakresie nauczania języka angielskiego.
  • Testy YLE w sposób przyjazny i łagodny pozwalają dziecku zdobyć pozytywne doświadczenia wyniesione z pierwszych kontaktów z egzaminami. Test przebiega bezstresowo, ma formę przyjaznej rozmowy z egzaminatorem Cambridge English Language Assesment, który jest odpowiednio przygotowany do pracy z dziećmi. Przeprowadzenie egzaminu koordynowane jest przez polskiego opiekuna.
  • Badania pokazują, że dzieci lubią uczyć się do egzaminów YLE, a także je zdawać. Wiele zadań egzaminacyjnych polega między innymi na kolorowaniu, rysowaniu czy rozmowie z egzaminatorem, co bardzo zachęca i inspiruje dzieci.
  • Egzamin YLE to doskonały sposób, by pokazać dzieciom jak dużo już umieją, a tym samym zachęcić je do dalszej nauki.
  • Egzaminy YLE kończą się zawsze otrzymaniem certyfikatu, który jednak pozwala rodzicom i nauczycielom ocenić poczynione przez dziecko postępy i przygotować je do nauki na kolejnym poziomie.
  • Egzaminy YLE wzmacniają wiarę dziecka we własne możliwości, a przez to przyczyniają się do edukacyjnych sukcesów w przyszłości i nabycia umiejętności zdawania coraz trudniejszych egzaminów.

Copyright © 2013 by IH