W okresie od 01.01.2009 do 30.11.2009 nasza szkoła zrealizowała projket unijny wspierający aktywność zawodową w regionie pt „Wyższe Kwalifikacje – nowe możliwości na rynku pracy” Nr WND-POKL.06.01.01-24-096/08 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Copyright © 2013 by IH