W okresie od 01.01.2010 do 30.11.2011 realizowaliśmy projekt skierowany do uczniów szkół podstawowych i średnich w ramach wyrównywania szans edukacyjnych i zapewienia wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty pt "Rozwój umiejętności językowych, społecznych i diagnoza predyspozycji zawodowych dla uczniów szkół z Bielska-Białej " Nr POKL.09.01.01-24-073/09 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Copyright © 2013 by IH