28.09.2014

Informujemy, że rusza druga rekrutacja uzupełniająca do projektu "Wyższe kompetencje językowe osób dorosłych" POKL.09.06.02-24-046/12.

Uczestnicy projektu to osoby w wieku 18-64 lata, zamieszkałe na terenie województwa śląskiego, które spełniają co najmniej jeden z poniższych warunków:
- wiek 50+ LUB
- osoby powracające lub wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci (osoby pozostające bez zatrudnienia będące rodzicem lub opiekunem prawnym dziecka do lat 3 lub osoby przebywające na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym oraz planujące powrót na rynek pracy) LUB
- wykształcenie co najwyżej średnie LUB
- osoby pozostające bez zatrudnienia przez okres ostatnich 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu.

Zajęcia będą prowadzone w ramach czwartego, ostatniego semestru zajęć (60 godzin zajęć).
Miejsce realizacji projektu: Bielsko-Biała

Termin i miejsce przeprowadzenia naboru:
Od 30.09.2014 do 03.10.2014 w godzinach od 12:00 do 18:00 (od poniedziałku do piątku)
Od 06.10.2014 do 09.10.2014 w godzinach od 9:00 do 14:00 (od poniedziałku do czwartku)
w International House Integra Bielsko Sp. z o.o., ul. Zielona 32, 43-300 Bielsko-Biała.
Aby zgłosić się do projektu należy stawić się osobiście w w/w terminie i godzinach w biurze projektodawcy.

Nabór dotyczy 15 osób i prowadzony jest do grup ELEMENTARNYCH, które zostały już utworzone w ramach projektu i realizują zajęcia. Osoby zakwalifikowane do projektu w ramach prowadzonej rekrutacji uzupełniającej będą mogły dołączyć do tych grup oraz do kolejnych, w miarę zwalniających się miejsc.

Uczestnicy projektu wyłonieni w ramach rekrutacji zostaną zakwalifikowani do grup biorących udział w szkoleniach z zakresu języka angielskiego na poziomie elementarnym na podstawie testów diagnostycznych.

Szczegółowe informacje dotyczące w/w rekrutacji uzupełniającej znajdują się w Ogłoszeniu o naborze, które należy pobrać tutaj

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przypominamy, że zajęcia w ramach projektu "Wyższe kompetencje językowe osób dorosłych" powracają już we wrześniu po wakacyjnej przerwie.

Dokładne daty wznowienia kursów studenci znajdą na harmonogramach zajęć. W razie wątpliwości prosimy o kontakt z biurem szkoły pod nr 33 822 33 30.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

03.06.2014

Specyfikacja Istotnych Warunków Postępowania - aby pobrać kliknij tutaj

 

20.03.2014

Informujemy, że rusza rekrutacja uzupełniająca do projektu "Wyższe kompetencje językowe osób dorosłych" POKL.09.06.02-24-046/12. Zgłoszenia przyjmowane będą od 24 marca do 4 kwietnia 2014.

Uczestnicy projektu to osoby w wieku 18-64 lata, zamieszkałe na terenie województwa śląskiego, które spełniają co najmniej jeden z poniższych warunków:
- wiek 50+ LUB
- osoby powracające lub wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci (osoby pozostające bez zatrudnienia będące rodzicem lub opiekunem prawnym dziecka do lat 3 lub osoby przebywające na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym oraz planujące powrót na rynek pracy) LUB
- wykształcenie co najwyżej średnie LUB
- osoby pozostające bez zatrudnienia przez okres ostatnich 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu.

Nabór prowadzony jest do grup, które zostały już utworzone w ramach projektu i realizują zajęcia. Osoby zakwalifikowane do projektu w ramach prowadzonej rekrutacji uzupełniającej będą mogły dołączyć do tych grup oraz do kolejnych, w miarę zwalniających się miejsc.

Uczestnicy projektu wyłonieni w ramach rekrutacji zostaną zakwalifikowani do grup biorących udział w szkoleniach z zakresu języka angielskiego na poszczególnych poziomach zaawansowania na podstawie testów diagnostycznych. Rekrutacja nie dotyczy osób na poziomie początkującym .Minimalny, wymagany podczas rekrutacji poziom znajomości języka to poziom A1 (wg poziomów Rady Europy). Osoba , posługująca się językiem na tym poziomie , rozumie i potrafi stosować potoczne wyrażenia i proste wypowiedzi dotyczące konkretnych potrzeb życia codziennego . Potrafi przedstawić siebie i innych, zadać pytania z zakresu życia codziennego, dotyczące miejsca zamieszkania, pracy/szkoły, rzeczy, które posiada oraz odpowiedzieć na tego typu pytania.

Szczegółowe informacje dotyczące w/w rekrutacji uzpełniającej znajdują się w Ogłoszeniu o naborze, które nalezy pobrać tutaj.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

05.03.2014

Specyfikacja Istotnych Warunków Postępowania - aby pobrać kliknij tutaj

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

03.02.2014

W związku z dużą ilością zapytań dotyczących drugiej rekrutacji do projektu "Wyższe kompetencje językowe osób dorosłych" POKL.09.06.02-24-046/12 informujemy, że nabór zakończył się 28 stycznia 2014.
Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie będzie dostępna w biurze projektu od 17 lutego 2014 (zgodnie z regulaminem rekrutacji).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15.01.2014

Informujemy, że zgodnie z założeniami projektu , osoby, które w chwili obecnej uczestniczą w zajęciach nie mogą aplikować podczas drugiej rekrutacji, na drugi rok szkoleń.
Szkolenia mają bowiem charakter otwarty i winny objąć 480 osób (podczas dwóch lat realizacji).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8.01.2014

Informujemy, że w okresie od 20 do 28 stycznia prowadzona będzie druga rekrutacja do projektu "Wyższe kompetencje językowe osób dorosłych" POKL.09.06.02-24-046/12.

W ramach rekrutacji do projektu przystąpią 144 osoby, które uczestniczyć będą w szkoleniach z języka angielskiego w okresie od kwietnia 2014 do lutego 2015.
Obecna rekrutacja NIE DOTYCZY osób na poziomie początkującym (w znajomości języka angielskiego).

Przed przystąpieniem do rekrutacji prosimy o zapoznanie się z Ogłoszeniem o naborze (aby pobrać plik kliknij tutaj), które zawiera wszystkie szczegóły dotyczące możliwości zakwalifikowania się do projektu.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13.12.2013
Specifikacja Istonych Warunków Postępowania do pobrania tutaj

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informujemy, że począwszy od 23 września, po przerwie wakacyjnej, wracają zajęcia w ramach projektu "Wyższe kompetencje językowe osób dorosłych" . Dni i godziny zajęć nie uległy zmianie.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aktualnie realizujemy projekt "Wyższe kompetencje językowe osób dorosłych" POKL.09.06.02-24-046/12.

Druga rekrutacja do projektu nastąpi początkiem 2014 roku.

Copyright © 2013 by IH