Sesja Majowa 2019

Zapisy na egzaminy Pearson PTE General Level 3 w sesji majowej 2019 odbywają się w terminie od 27 marca do 10 kwietnia 2019 r.

Osoby ubiegające się o specjalne udogodnienia powinny złożyć stosowny wniosek najpóźniej do 5 kwietnia 2019 r.

Cena egzaminu wynosi 600,00 zł.

Osoby, które chciałby zarejestrować się na egzamin po 10 kwietnia 2019 r. proszone są o kontakt z Centrum Egzaminacyjnym w celu potwierdzenia takiej możliwości. Rejestracja na egzamin po 10 kwietnia 2019 r. wiąże się z dodatkową opłatą.

Aby zarejestrować się na egzamin Pearson PTE GENERAL Level 3 w sesji majowej 2019 należy do 10 kwietnia 2019 r. wykonać następujące czynności:

  1. Zapoznać się z “Regulaminem egzaminów Pearson sesja majowa 2019” oraz wypełnić, podpisać i dostarczyć do biura Centrum Egzaminacyjnego formularz rejestracyjny (formularz oraz “Regulamin” do pobrania w biurze Centrum Egzaminacyjnego). W przypadku osób niepełnoletnich podpis składa rodzic lub opiekun prawny.
  2. Wnieść wymaganą opłatę egzaminacyjną w wysokości 600,00 zł przelewem na konto banku ING o/Bielsko-Biała o numerze 93 1050 1070 1000 0024 0764 5429 (w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko osoby zdającej oraz nazwę egzaminu np. Jan Kowalski, PTE General Level 3) lub gotówką w kasie Centrum Egzaminacyjnego.

Po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Centrum Egzaminacyjnego (lub dokonaniu wpłaty gotówkowej w kasie Centrum Egzaminacyjnego) oraz otrzymaniu przez Centrum Egzaminacyjne wypełnionego i podpisanego formularza rejestracyjnego, kandydat otrzyma pocztą elektroniczną potwierdzenie rejestracji na egzamin na adres email podany w formularzu rejestracyjnym.

UWAGA: Osoby, które nie spełnią łącznie wymagań wymienionych w punktach 1 – 2 nie zostaną zarejestrowane na egzamin, a ich dane zostaną usunięte z listy kandydatów.

Formularze i wnioski do pobrania


  • Formularz zaświadczenia lekarskiego
  • Wniosek o zwrot opłaty egzaminacyjnej
  • Wniosek o wystawienie faktury