Sesja Wiosenna 2020


Uprzejmie informujemy, że zapisy na SESJĘ WIOSENNĄ 2020 egzaminów Cambridge już się zakończyły

Szczegółowe informacje dotyczące rejestracji, cen oraz dat egzaminów, jak również dokumenty rejestracyjne znajdą Państwo w odpowiednich zakładkach.

UWAGA:Ze względu na zaostrzenie przez Cambridge English Language Assessment zasad dotyczących bezpieczeństwa egzaminów prosimy, aby nie przynosić na egzamin telefonów komórkowych lub innych urządzeń elektronicznych, za pomocą których można robić zdjęcia, nagrywać lub przekazywać dane, gdyż wnoszenie ich do sali egzaminacyjnej lub korzystanie z nich podczas przerw jest zabronione.Osoby, które przyniosą telefon komórkowy lub inne urządzenia elektroniczne, będą je musiały wyłączyć i oddać do przechowania poza salą egzaminacyjną na cały czas trwania egzaminu (łącznie z przerwami). Odmowa dostosowania się do tych wymagań skutkować będzie niedopuszczeniem do egzaminu.

KALENDARZ SESJI WIOSENNEJ 2020


Terminy zapisów
Nazwa egzaminu Skrócona nazwa egzaminu Termin rejestracji w trybie zwykłym (normal entry) Termin rejestracji w trybie późnym (late entry)*
B2 First FCE 13.01.2020 – 27.01.2020 28.01.2020 – 29.01.2020
C1 Advanced CAE 13.01.2020 – 29.01.2020 30.01.2020 – 31.01.2020
C2 Proficiency CPE 13.01.2020 – 27.01.2020 28.01.2020 – 29.01.2020

* UWAGA: Rejestracja w trybie późnym (late entry) wiąże się z dodatkową opłatą

Terminy egzaminów
Nazwa egzaminu Skrócona nazwa egzaminu Termin egzaminu pisemnego i ze słuchu Zakres dat egzaminu ustnego
B2 First FCE 07.03.2020 (sobota) 28.02.2020 – 08.03.2020
C1 Advanced CAE 14.03.2020 (sobota) 06.03.2020 – 15.03.2020
C2 Proficiency CPE 07.03.2020 (sobota) 28.02.2020 – 08.03.2020

CENNIK EGZAMINÓW W SESJI WIOSENNEJ 2020


Ceny obowiązujące podczas rejestracji w trybie zwykłym (normal entry)
Nazwa egzaminu Skrócona nazwa egzaminu Termin rejestracji w trybie zwykłym (normal entry) Ceny dla kandydatów rejestrujących się indywidualnie Ceny dla kandydatów rejestrowanych za pośrednictwem szkół i instytucji *
B2 First FCE 13.01.2020 – 27.01.2020 625 PLN zgodnie z ofertą*
C1 Advanced CAE 13.01.2020 – 29.01.2020 645 PLN zgodnie z ofertą*
C2 Proficiency CPE 13.01.2020 – 27.01.2020 700 PLN zgodnie z ofertą*

* Szkoły i instytucje otrzymują rabat już przy zgłoszeniu 1 kandydata. Przy zgłoszeniu 2 i więcej kandydatów warunkiem otrzymania rabatu jest dokonanie przez szkołę/instytucję zbiorczej opłaty za wszystkich kandydatów zgłoszonych na daną sesję. Szczegóły dotyczące wysokości rabatów znajdują się w zakładce “Oferta dla szkół i instytucji w sesji wiosennej 2020”

Ceny obowiązujące podczas rejestracji w trybie późnym (late entry)
Nazwa egzaminu Skrócona nazwa egzaminu Termin rejestracji w trybie zwykłym (late entry) Ceny dla kandydatów rejestrujących się indywidualnie Ceny dla kandydatów rejestrowanych za pośrednictwem szkół i instytucji *
B2 First FCE 28.01.2020 – 29.01.2020 745 PLN zgodnie z ofertą*
C1 Advanced CAE 30.01.2020 – 31.01.2020 765 PLN zgodnie z ofertą*
C2 Proficiency CPE 28.01.2020 – 29.01.2020 820 PLN zgodnie z ofertą*

* Szkoły i instytucje otrzymują rabat już przy zgłoszeniu 1 kandydata. Przy zgłoszeniu 2 i więcej kandydatów warunkiem otrzymania rabatu jest dokonanie przez szkołę/instytucję zbiorczej opłaty za wszystkich kandydatów zgłoszonych na daną sesję. Szczegóły dotyczące wysokości rabatów znajdują się w zakładce “Oferta dla szkół i instytucji w sesji wiosennej 2020”

UWAGA:Ze względu na zaostrzenie przez Cambridge English Language Assesment zasad dotyczących bezpieczeństwa egzaminów prosimy aby nie przynosić na egzamin telefonów komórkowych lub innych urządzeń elektronicznych za pomocą których można robić zdjęcia, nagrywać lub przekazywać dane, gdyż wnoszenie ich do sali egzaminacynej lub korzystanie z nich podczas przerw jest zabronione.

Do sali egzaminacyjnej nie można też wnosić zegarków. W czasie egzaminu muszą pozostać poza salą, w której się on odbywa.

Szkoły i instytucje zgłaszające kandydatów na egzamin zobowiązane są – w terminie rejestracji – dostarczyć do Centrum Egzaminacyjnego formularz rejestracyjny wraz z wymaganymi oświadczeniami kandydatów (w tym zgoda na wykonanie zdjęcia), jak również potwierdzenie wpłaty za egzamin.

Szkoła/instytucja rejestrująca kandydatów zobowiązana jest również do przekazania kandydatom Regulaminu egzaminów Cambridge English wraz z Załącznikiem nr 1, jak i wszelkich innych istotnych informacji związanych z egzaminami.

Przypominamy również o naszej specjalnej ofercie rabatowej dla szkół i instytucji w sesji wiosennej 2020.

Więcej informacji na temat sesji egzaminacyjnej i procedur rejestracyjnych znajdą Państwo w “Regulaminie egzaminów Cambridge English w sesji wiosennej 2020” oraz Załączniku nr 1 do Regulaminu.

W razie pytań, prosimy o kontakt z biurem Centrum Egzaminacyjnego pod numerem telefonu 33/ 8223330 lub drogą e-mailową: bielsko.exams@ih.com.pl.

UWAGA:Ze względu na zaostrzenie przez Cambridge English Language Assessment zasad dotyczących bezpieczeństwa egzaminów prosimy aby nie przynosić na egzamin telefonów komórkowych lub innych urządzeń elektronicznych za pomocą których można robić zdjęcia, nagrywać lub przekazywać dane, gdyż wnoszenie ich do sali egzaminacyjnej lub korzystanie z nich podczas przerw jest zabronione.
Do sali egzaminacyjnej nie można też wnosić zegarków. W czasie egzaminu muszą pozostać poza salą,w której się on odbywa. Przed wypełnieniem formularza, prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi dokumentami, które zawierają istotne informacje dotyczące sesji wiosennej 2020 oraz z zakresu ochrony danych osobowych:

Formularz zgłoszenia

Formularz zgłoszenia pojawi się na stronie wraz z rozpoczęciem rejestracji do letniej sesji egzaminacyjnej.