Jeżeli jesteś przedsiębiorcą lub pracownikiem mikro-, małego lub średniego przedsiębiorstwa mającego swoją jednostkę organizacyjną na obszarze województwa śląskiego możesz skorzystać z dofinansowania na wybrany kurs języka angielskiego w ramach projektu „Centrum Usług Rozwojowych w województwie śląskim. Wsparcie na rzecz MSP i ich pracowników” (projekt ma trwać do 30.04.2022 r.).

Poziom dofinansowanie wynosi :
- 80 % dla mikroprzedsiębiorstw,
- 70% dla małych przedsiębiorstw
- 50% dla średnich przedsiębiorstw

Wystarczy :
- zarejestrować podmiot w Bazie Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/,
- wypełnić stosowne formularze i przejść pozytywnie weryfikację,
- rozwiązać test językowy w naszej szkole,
- dokonać wyboru odpowiedniego kursu,
- podpisać umowę o dofinansowanie oraz o świadczenie usług.

Oferujemy:
- kursy grupowe
- zajęcia indywidulane 1-to-1

Więcej szczegółów oraz wymagane formularze można znaleźć na stronie www.operatorpsf.pl
lub uzyskać informację w naszej szkole pod numerem tel: 33 822-33-30 lub mailowo : katarzyna.mikolajczyk@ih.com.pl

Copyright © 2013 by IH