Pokaż
formularz
X

Wypełnij formularz

kod zabezpieczający

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych:

Zgoda na przesyłanie informacji handlowych:

  ‘Being English is not enough’

(Nie wystarczy być Anglikiem)
John Haycraft (założyciel pierwszej szkoły International House)
The Times Educational Supplement, July 8, 1996


NAUCZYCIELE International House
profesjonaliści, metodycy, egzaminatorzy, autorzy książek i publikacji

Zatrudniamy tylko wykwalifikowanych lektorów.
Języka obcego może nauczać tylko osoba z odpowiednim przeszkoleniem metodycznym.
To właśnie w IH po raz pierwszy dostrzeżono tę konieczność i zaczęto traktować nauczanie angielskiego jako osobną profesję wymagającą właściwego przygotowania. Pierwszy na świecie kurs metodyczny dla nauczycieli języka angielskiego został przeprowadzony w 1953 roku w IH w Londynie. Stał się on znany jako Cambridge Celta. Wszyscy nasi lektorzy legitymują się co najmniej takim certyfikatem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe.

Większość naszych lektorów to NATIVE-SPEAKERS. Są to osoby z wyższym wykształceniem i odpowiednim przygotowaniem metodycznym, pozytywnie nastawione do świata i ludzi, otwarte na różnice kulturowe, z entuzjazmem podchodzące do swojej pracy. Część z nich to nauczyciele dyplomowani posiadający certyfikat Cambridge Delta.

Wśród naszych lektorów są egzaminatorzy Cambridge ESOL.
Ich doświadczenie egzaminacyjne i praktyczna znajomość kryteriów oceny kandydatów to kolejny atut, który dostają do ręki nasi uczniowie.

Lektorzy IH starannie przygotowują się do zajęć.
IH zapewnia nauczycielom doskonałe warunki – bogato wyposażone zaplecze dydaktyczne, dostęp do najświeższych publikacji i najnowszych technologii oraz sprzyjającą pracy atmosferę. Dzięki temu mogą dokładnie przemyśleć i zaplanować każde zajęcia oraz przygotować właściwe materiały uzupełniające.

Wsparcie doświadczonych metodyków i doskonalenie zawodowe lektorów.
Zależy nam na wysokiej jakości naszej oferty edukacyjnej, dlatego zapewniamy nauczycielom niezbędne profesjonalne wsparcie oraz możliwość doskonalenia zawodowego. Ich pracą kierują dyplomowani metodycy o wieloletnim doświadczeniu, którzy czuwają nad przebiegiem procesu dydaktycznego. Odpowiadają również za system regularnych szkoleń, wykładów i obserwacji oraz sprawują indywidualną opiekę metodyczną nad lektorami.

Doświadczenie i dorobek Światowej Organizacji International House.
Organizacja International House już od 60 lat jest dla szkół stowarzyszonych płaszczyzną wymiany doświadczeń i praktyk, źródłem inspiracji i informacji, to żywy, aktywny klub, gdzie najlepsi uczą się od najlepszych. Lektorzy szkół IH mają dostęp do przebogatej, wciąż rozwijającej się bazy zasobów metodycznych dostępnych tylko dla członków organizacji.

 

Copyright © 2013 by IH