Pokaż
formularz
X

Wypełnij formularz

kod zabezpieczający

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych:

Zgoda na przesyłanie informacji handlowych:

 

 FCE Exam 2018

Nazwa sesji   Termin zapisu i dokonania opłaty egzaminacyjnej* Data egzamin pisemnego i ze słuchu   Termin egzamin ustnego

March

FCE1 

 07.02.2018

 

10.03.2018

 

 02.03 - 11.03.2018

April 

 FCE1

 14.03.2018

 

 14.04.2018

 

 6.04 - 15.04.2018

May

 FCE1

 18.04.2018

 

19.05.2018

 

 11.05 - 20.05.2018

June 

FCE1

 9.05.2018

 

 9.06.2018

 

 1.06 - 10.06.2018

 June 

FCE3

23.05.2018 

 

 23.06.2018

 

15.06 - 24.06.2018 

 July 

 FCE1

27.06.2018 

 

 26.07.2018

 

 20.07 - 29.07.2018

 August

FCE1

 25.07.2018

 

 23.08.2018

 

 17.08 - 26.08.2018

 October

FCE1

 12.09.2018

 

 13.10.2018

 

5.10 - 14.10.2018 

 November

FCE1

 10.10.2018

 

 10.11.2018

 

 2.11 - 11.11.2018

 December

FCE1

14.11.2018 

 

 15.12.2018

 

 7.12 - 16.12.2018

 

CAE Exam 2018

Nazwa sesji

Termin zapisu i dokonania opłaty egzaminacyjnej* Data egzamin pisemnego i ze słuchu Termin egzamin ustnego

CAE 1

 

6.12.2017 

 

13.01.2018

 

5.01 - 14.01.2018 

CAE 2

 

 24.01.2018

 

28.02.2018

 

 23.02 - 4.03.2018

CAE3

 

14.02.2018 

 

24.03.2018

 

16.03. - 25.03.2018 

CAE 4

 

 26.03.2018

 

5.05.2018

 

27.04 - 6.05.2018

CAE 5

 

11.04.2018

 

19.05.2018

 

11.05 - 20.05.2018

CAE 6

 

 8.05.2018

 

13.06.2018

 

8.06 -17.06.2018 

CAE 7

 

 16.05.2018

 

23.06.2018

 

15.06 - 24.06.2018 

CAE 8

 

 5.06.2018

 

7.07.2018

 

29.06 - 8.07.2018 

CAE 9

 

20.06.2018 

 

25.07.2018

 

 20.07 - 29.07.2018

CAE 10

 

 20.07.2018

 

 24.08.2018

 

17.08 - 26.08.2018 

CAE 11

 

 3.08.2018

 

 8.09.2018

 

31.08 - 9.09.2018 

CAE 12

 

 18.09.2018

 

20.10.2018

 

 12.10 - 21.10.2018

CAE 13

 

 13.11.2018

 

15.12.2018 

 

7.12 - 16.12.2018 

 

CPE Exam 2018  

Nazwa sesji

Termin zapisu i dokonania opłaty egzaminacyjnej*
Data egzamin pisemnego i ze słuchu
Termin egzamin ustnego
CPE1   6.02.2018

 

 10.03.2018

 

2.03 - 11.03.2018 
 CPE2  9.04.2018

 

12.05.2018 

 

4.05 - 13.05.2018 
 CPE3  10.05.2018

 

14.06.2018

 

8.06 - 17.06 
 CPE4  19.10.2018

 

01.12.2018

 

23.11 - 2.12.2018 

 

FCE for Schools 

Nazwa sesji

Termin zapisu i dokonania opłaty egzaminacyjnej*
Data egzamin pisemnego i ze słuchu
Termin egzamin ustnego
 May FS2 11.04.2018 

 

12.05.2018

 

4.05 - 13.05.2018 
 May FS5  25.04.2018

 

26.05.2018

 

18.05 - 27.05.2018 
 Jun FS1  9.05.2018

 

9.06.2018

 

1.06 - 10.06.2018 
 Jun FS2 29.05.2018 

 

30.06.2018

 

 22.06 - 1.07.2018
 Nov FS1 17.10.2018 

 

17.11.2018

 

9.11 -  18.11.2018
 Dec FS1 30.10.2018 

 

1.12.2018

 

23.11 - 2.12.2018 

 

KET for Schools / PET for Schools

Nazwa sesji Termin zapisu i dokonania opłaty egzaminacyjnej* Data egzamin pisemnego i ze słuchu Termin egzamin ustnego
 Mar S1  7.02.2018

 

10.03.2018

 

2.03 - 11.03.2018 
 May S2 11.04.2018 

 

10.05.2018

 

4.05 - 13. 05.2018
 May S4 18.04.2018 

 

19.05.2018

 

 11.05 - 20.05.2018
May S5   25.04.2018

 

26.05.2018

 

 18.05 - 27.05.2018
 Jun S3  9.05.2018

 

9.06.2018

 

1.06 - 10.06.2018 
 Jun S4  23.05.2018

 

23.06.2018

 

15.06 - 24.06.2018 
Aug S1  11.07.2018 

 

11.08.2018

 

3.08 - 12.08.2018 
 Oct S1  5.09.2018

 

6.10.2018

 

28.09 - 7.10.2018 
Nov S1   24.10.2018

 

24.11.2018

 

16.11 - 25.11.2018 
Dec S2   14.11.2018

 

15.12.2018

 

7.12 - 16.12.2018 

 

KET / PET 2018 

 

Nazwa sesji
Termin zapisu i dokonania opłaty egzaminacyjnej*
Data egzamin pisemnego i ze słuchu
Termin egzamin ustnego
Feb 24.01.2018

 

24.02.2018

 

16.02 - 25.02.2018
Jun B 16.05.2018

 

16.06.2018

 

8.06 - 17.06.2018
Nov 17.10.2018

 

17.11.2018

 

9.11 - 18.11.2018

 

BEC Preliminary 

 

Nazwa sesji Termin zapisu i dokonania opłaty egzaminacyjnej*
Data egzamin pisemnego i ze słuchu Termin egzamin ustnego
Jun

 

25.04.2018

 

9.06.2018 1.06 - 10.06.2018
Nov

 

23.10.2018

 

24.11.2018 16.11 - 25.11.2018

 

BEC Vantage 

 

Nazwa sesji
Termin zapisu i dokonania opłaty egzaminacyjnej* Data egzamin pisemnego i ze słuchu Termin egzamin ustnego
Jun 25.04.2018

 

7.06.2018

 

1.06 - 10..06.2018
Dec  30.10.2018

 

1.12.2018

 

23.11 - 2.12.2018 

 

BEC Higher

 

Nazwa sesji
Termin zapisu i dokonania opłaty egzaminacyjnej*
Data egzamin pisemnego i ze słuchu
Termin egzamin ustnego
May 19.04.2018

 

26.05.2018

 

18.05 - 27.05.2018
Nov 16.10.2018

 

17.11.2018

 

9.11 - 18.11.2018

 

 

Copyright © 2013 by IH