Pokaż
formularz
X

Wypełnij formularz

kod zabezpieczający

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych:

Zgoda na przesyłanie informacji handlowych:

Kursy przygotowawcze do egzaminów Cambridge English

Kursy przygotowawcze do egzaminów Cambridge są naszą specjalnością. Obejmują zagadnienia gramatyczne i słownictwo, systematycznie rozwijają sprawność pisania i rozumienia ze słuchu. Kładą nacisk na umiejętność swobodnej, naturalnej wypowiedzi. Oswajają z autentycznymi materiałami audio. Uczą technik egzaminacyjnych: metod rozwiązywania testów, zasad konstruowania tekstów pisanych, sposobów utrzymania spójności wypowiedzi ustnej na zadany temat. Słuchacze pracują nad biegłością we wszystkich sprawdzanych dziedzinach oraz poznają strukturę i sposób przeprowadzania egzaminów.

Skuteczność kursów w IH potwierdza wysoka zdawalność egzaminów.

Wszystkie zajęcia prowadzą doświadczeni nauczyciele specjaliści. Są wśród nich egzaminatorzy Cambridge, od których studenci mogą uzyskać praktyczne wskazówki dotyczące wymagań stawianych im w trakcie egzaminu oraz rzetelne informacje o poszczególnych jego częściach.

Słuchacze mogą wybrać kurs standardowy, który trwa 9 miesięcy, a zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu lub kurs intensywny trwający około 3 miesięcy z zajęciami 3 razy w tygodniu.

Jesteśmy Autoryzowanym Centrum Egzaminacyjnym Cambridge English Assessment - nie tylko przygotowujemy do egzaminów, ale również je przeprowadzamy.

Mock Exams
Egzaminy próbne umożliwiają ocenę własnych możliwości, oswajają ze stresem związanym z sytuacją egzaminacyjną oraz uczą, jak radzić sobie z technikami egzaminacyjnymi. Składają się z takich samych części i odbywają w identycznych warunkach jak egzaminy rzeczywiste. Ich wynik pokazuje najsilniejsze i najsłabsze strony kandydata. Ponieważ są organizowane kilka miesięcy przed sesją, uczniowie mają czas, aby dopracować elementy, które sprawiają im największe trudności.

Rejestracja na egzamin Mock nie jest powiązana z rejestracją na egzamin właściwy.

Exam Club to dodatkowe bezpłatne warsztaty dla słuchaczy zamierzających zdawać egzaminy Cambridge. Odbywają się w semestrze letnim. Są poświęcone poszczególnym częściom sprawdzianu. Na zajęciach rozwiązuje się też liczne zestawy testów i szkoli techniki niezbędne do zaliczenia egzaminu.

Gwarancja zdanego egzaminu
Słuchacz, który mimo rekomendacji IH nie uzyska wyniku pozytywnego na egzaminie, w kolejnym roku szkolnym otrzyma zniżkę na dowolny kurs w wysokości poniesionej opłaty egzaminacyjnej. Aby uzyskać rekomendację IH należy zdać egzamin próbny Mock.

UWAGA!

  • Cena kursu NIE OBEJMUJE kosztów egzaminu.
  • Zapisanie się na kurs egzaminacyjny nie oznacza automatycznej rejestracji na egzamin. Słuchacze są odpowiedzialni za terminową rejestrację na wybraną sesję.
     

Copyright © 2013 by IH