Pokaż
formularz
X

Wypełnij formularz

kod zabezpieczający

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych:

Zgoda na przesyłanie informacji handlowych:

DLA MŁODZIEŻY

 

GIMNAZJUM (13 - 15 lat)


LICEUM (16 - 18 lat)

  • Zajęcia trwają od października do czerwca
  • Grupy liczą od 5 do 10 osób
  • Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po 90 minut
  • Całość kursu obejmuje 120 godzin lekcyjnych

Młodzieży proponujemy zajęcia w dwóch grupach wiekowych – gimnazjalistów i licealistów. Zróżnicowanie takie pozwala lepiej skorelować program zajęć z potrzebami wiekowymi, możliwościami intelektualnymi i wreszcie z zainteresowaniami młodszych oraz starszych nastolatków. Programy nauczania w grupach młodzieżowych i materiały wykorzystywane podczas zajęć prezentują najwyższy poziom merytoryczny, a poruszana tematyka i związane z nią słownictwo są idealnie dostosowane do potrzeb i zainteresowań młodych słuchaczy. Metoda International House stawia na praktyczne wykorzystanie języka, dlatego podczas zajęć młodzi ludzie spotkają się z realnymi, wziętymi z życia sytuacjami i zadaniami. Dzięki temu język angielski w International House Integra nie jest nudną i abstrakcyjną teorią, ale praktyczną, przydatną umiejętnością i fascynującą przygodą.

System poziomów stworzony przez IH gwarantuje możliwość kontynuacji nauki na kolejnych poziomach zaawansowania i w odpowiedniej grupie wiekowej:

Na zakończenie każdego roku nauki, każdy uczeń otrzymuje certyfikat oraz indywidualny raport lektora oceniający poczynione postępy i zawierające rekomendacje dotyczące dalszej nauki. System poziomów funkcjonujący w International House gwarantuje kontynuację nauki w naszej szkole na kolejnych poziomach zaawansowania oraz w odpowiedniej grupie wiekowej.

Kursy dla młodzieży odbywają się na pięciu poziomach zaawansowania. Programy kursów są spójne, co oznacza, że rozpoczynając naukę na poziomie 1 można ją kontynuować do poziomu 5.

Po pomyślnym ukończeniu poziomu 5 i rekomendacji lektora gimnazjaliści i licealiści mogą rozpocząć naukę w grupach egzaminacyjnych, przygotowujących do egzaminów Cambridge – FCE, a w przypadku licealistów także CAE. Prowadzimy również kursy przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego matury. Szczegółowe informacje na temat tych kursów znajdują się w zakładce poświęconej kursom przygotowującym do egzaminów.

Rodzicom naszych młodych słuchaczy oferujemy możliwość bieżącego wglądu w przebieg kursu poprzez korzystanie z udogodnień Wirtualnego Sekretariatu, a także poprzez indywidualne spotkania z nauczycielem.

SCHEMAT POZIOMÓW:
 

       

Copyright © 2013 by IH