Matura i egzaminy kończące szkołę podstawową są tuż, tuż! Jeszcze masz szansę zdać na medal!

POCZĄTEK/ KONIEC KURSU: 5.02.2021 – 30.04.2021/ 24 godziny zegarowe
DNI: Piątki
GODZINY: 15:45 – 18:00 z 15 minutową przerwą
CENA: 725 zł

Podczas kursu przygotowującego do EGZAMINU ÓSMOKLASISTY uczniowie poznają strukturę egzaminu, techniki radzenia sobie z zadaniami i system oceniania. Utrwalają i rozwijają wszystkie umiejętności sprawdzane w ramach egzaminu, wykonują przykładowe zadania i uczą się naturalnego reagowania językowego w określonych sytuacjach. Na zakończenie przystępują do egzaminu próbnego ocenianego według rzeczywistych kryteriów.

W trakcie kursu MATURALNEGO realizowany jest materiał gramatyczny obowiązujący w szkole średniej oraz rozwijane wszystkie sprawności językowe: mówienie, pisanie, rozumienie ze słuchu oraz rozumienie tekstu czytanego. Program kładzie nacisk na komunikację językową oraz praktyczne zastosowanie skutecznych strategii rozwiązywania zadań egzaminacyjnych.