Kursy egzaminacyjne

Już od wielu lat przygotowujemy do honorowanych na całym świecie egzaminów Cambridge English Qualifications:


B2 First


Dawniej Cambridge English: First (FCE)

C1 Advanced


Dawniej Cambridge English: Advanced (CAE)

C2 Proficiency


Dawniej Cambridge English: Proficiency (CPE)

Business B1, B2, C1


Dawniej Cambridge English: Business (BEC)


Pre A1 Starters


Dawniej Cambridge English: Young Learners Starters (YLE Starters)

A1 Movers


Dawniej Cambridge English: Young Learners Movers (YLE Movers)

A2 Flyers


Dawniej Cambridge English: Young Learners Flyers (YLE Flyers)


Kursy egzaminacyjne, których celem jest przygotowanie do egzaminów Cambridge English Qualifications obejmują zagadnienia gramatyczne i słownictwo, systematycznie rozwijają sprawność pisania i rozumienia ze słuchu. Kładą także nacisk na umiejętność wypowiadania się w języku angielskim. Dużą uwagę przykłada się do poznania technik zdawania egzaminu: rozwiązywanie testów, oswajanie się z materiałami audio, poznawanie zasad pisania wypracowań, ćwiczenie spójności wypowiedzi ustnej z zadanym tematem. Daje to gwarancję biegłości we wszystkich dziedzinach sprawdzanych na egzaminie, a także umożliwia poznanie sposobu przeprowadzania samego egzaminu.

Skuteczność kursów egzaminacyjnych prowadzonych przez International House poparta jest wysoką zdawalnością samych egzaminów.

Oferujemy kursy przygotowujące do egzaminów Cambridge English Qualifications w trybie standardowym (nauka trwa 9 miesięcy, zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu).

Wszystkie zajęcia prowadzone są przez doświadczonych nauczycieli-specjalistów (głównie anglojęzycznych), wśród których są również egzaminatorzy Cambridge English Qualifications. Ma to ogromne znaczenie, gdyż studenci mają możliwość uzyskania praktycznych informacji na temat poszczególnych części egzaminacyjnych, a także wskazówek na temat wymagań stawianych im w trakcie zdawania egzaminu.

Istnieje również możliwość przygotowywania się do powyższych, jak również innych egzaminów na kursie indywidualnym.

Nasza szkoła we Wrocławiu jest Autoryzowanym Centrum Ezgaminacyjnym Cambridge English Qualifications.


EGZAMINY PRÓBNE

Organizujemy egzaminy próbne, tzw. „Mock Exams”. Umożliwiają one ocenę własnych możliwości oraz uczą jak radzić sobie w praktyce z technikami egzaminacyjnymi. Uczestnicy muszą wykazać się umiejętnościami z zakresu: „Use of English”, „Reading”, „Listening” i „Writing”, które oceniane są punktowo i procentowo. Pozwala to określic najsilniejsze i najsłabsze strony kandydata w łatwy i przejrzysty sposób. „Mock Exams” są przeprowadzane z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym, aby okres, który pozostaje do egzaminu wykorzystać na pracę nad elementami sprawiającymi największe trudności.

Ważne uwagi:

  • Daty egzaminów próbnych są ogłaszane z dużym wyprzedzeniem. Przystąpienie do egzaminu próbnego wymaga wcześniejszej rejestracji w Biurze Szkoły, w określonym terminie.
  • Brak wcześniejszej rejestracji uniemożliwia przystąpienie do egzaminu próbnego, gdyż dla każdego uczestnika przewidziane są odpowiednie materiały i właściwie zorganizowane miejsce – „Mock Exams” przeprowadzane są ściśle według regulaminu prawdziwych egzaminów Cambridge English Qualifications.
  • Rejestracja na „Mock Exam” nie wiążę się w żaden sposób z rejestracją na właściwy egzamin, której trzeba dokonać w odrębnym trybie.
  • Zapisanie się na kurs egzaminacyjny nie oznacza automatycznej rejestracji na egzamin właściwy.
  • Ceny kursów egzaminacyjnych nie obejmują ceny za egzamin.
  • Słuchaczom, którzy zdali egzamin próbny, szkoła udziela rekomendacji i gwarancji zdania egzaminu. W przypadku uzyskania negatywnego rezultatu na egzaminie, osoba z rekomendacją uzyskuje obniżkę na kolejny kurs egzaminacyjny w wysokości połowy opłaty egzaminacyjnej.

EXAM CLUB

Exam Clubs to dodatkowe, bezpłatne zajęcia dla słuchaczy zamierzających zdawać egzaminy Cambridge English Qualifications. Zajęcia odbywają się regularnie i mają charakter warsztatów poświęconych konkretnym problemom. Czas dzielony jest na ich rozwiązywanie, a także na zapoznanie się z przykładowymi zestawami egzaminacyjnymi. Uczestnictwo w tych zajęciach daje możliwość poznania technik zdawania egzaminów Cambridge English Qualifications.