Angielski dla dzieci - kursy

Zależnie od wieku i poziomu znajomości języka dzieci uczą się według następujących systemów:

Play and Learn (5 – 6 lat):

 • Zajęcia trwają od października do czerwca
 • Grupy liczą od 4 do 8 osób
 • Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po 45 minut
 • Całość kursu to 60 godzin lekcyjnych

English is Fun (6 – 7 lat):

 • Zajęcia trwają od października do czerwca
 • Grupy liczą od 4 do 10 osób
 • Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po 60 minut
 • Całość kursu to 80 godzin lekcyjnych

English for Young Learners obejmuje dzieci w wieku od 8 – 12 lat na 3 poziomach zaawansowania:

 • Zajęcia trwają od października do czerwca.
 • Odbywają się dwa razy w tygodniu po 2 godz. lekcyjne.
 • Całość kursu to 120 godzin lekcyjnych.
 • Grupy liczą od 4 do 10 osób.
 • Zajęcia prowadzą doświadczeni nauczyciele anglojęzyczni.

Dziecko wcześnie zaczynające naukę języka ma dużą szansę opanować go łatwiej i szybciej. Maluchy błyskawicznie przyswajają nowy język przez osłuchanie, są ciekawe świata, chętnie zadają pytania i powtarzają nowo poznane nazwy, zwroty i zdania. W nauczaniu najmłodszych wykorzystujemy tę właśnie prawidłowość.

Grupy dziecięce tworzymy bardzo starannie w oparciu o kryterium wieku i poziom zaawansowania, oceniany na podstawie testu i rozmowy z metodykiem.

Główny cel zajęć to umożliwienie dzieciom kontaktu z żywym angielskim i naturalnym akcentem oraz zaznajomienie z podstawowymi elementami języka. Lekcje prowadzone są tylko i wyłącznie po angielsku. Atrakcyjna tematyka zajęć oraz starannie dobierane materiały stymulują naturalną ciekawość dzieci, rozwijają ich zainteresowania i poszerzają horyzonty. Wykorzystujemy techniki gier i zabaw, w które wplatane są odpowiednio dobrane zwroty, słownictwo i wybrane elementy gramatyki praktycznej. Dzięki temu kurs angielskiego jest dla dzieci przyjemnością. Zapominają, że się uczą, bo również dobrze się przy tym bawią.

Nauczyciele prowadzący grupy dziecięce mają nie tylko odpowiednie kwalifikacje oraz doświadczenie, ale – co najważniejsze – lubią pracę z dziećmi. Nad całokształtem zajęć, ich formą i programem czuwa metodyk.

Rodzice mogą na bieżąco śledzić przebieg szkolenia swojego dziecka w Sekretariacie Internetowym oraz uzyskać indywidualną informację o postępach dziecka podczas wywiadówek i konsultacji z lektorem.

Na zakończenie kursu każdy uczeń otrzymuje certyfikat, indywidualny raport o poczynionych postępach, a także rekomendację do odpowiedniej grupy na kolejny rok szkolny. Umożliwiamy kontynuację nauki na kolejnych poziomach zaawansowania i w odpowiedniej grupie wiekowej.

Dla naszych młodszych słuchaczy przygotowaliśmy też program zajęć pozalekcyjnych: Kids’ Club. Są to sobotnie spotkania tematyczne z grami i zabawami w języku angielskim.

W przypadku dłuższej nieobecności dziecka na zajęciach proponujemy bezpłatny Help Club – trwające około 30 minut indywidualne konsultacje pozwalające nadrobić zaległości.

Zapewniamy wysoki poziom nauczania oraz małe grupy, w których możliwe jest zindywidualizowane podejście do każdego dziecka.


Przygotowujące do egzaminów YLE

„English for Young Learners” obejmuje jedną kategorię wiekową: Juniors na 3 poziomach zaawansowania,

O egzaminach YLE (Young Learners English Tests)

Egzaminy YLE stworzone zostały z myślą o dzieciach w wieku 8-12 lat. Mają trzy stopnie trudności: Starters, Movers i Flyers.

Testują praktyczny, żywy język w zakresie:

– czytania i pisania

– rozumienia ze słuchu

– mówienia

Dzieci przygotowujące się do egzaminu YLE opanowują wszystkie powyższe umiejętności językowe, a z uwagi na część ustną są zachęcane, by dużo mówić po angielsku w czasie zajęć. Zdobywają w ten sposób większą praktykę, a także nabierają pewności w mówieniu.

Dobra zabawa

Zadania egzaminacyjne skonstruowane są tak, aby dzieci mogły pochwalić się tym, co już umieją.

Mogą polegać na przykład na kolorowaniu, rysowaniu, rozmowie z egzaminatorem na podstawie ilustracji.

Testy YLE są dla dziecka przyjazne, inspirujące i przede wszystkim niestresujące.

Dlatego cieszą się powodzeniem i dzieci bardzo lubią do nich podchodzić.

Nagroda dla każdego

Każde dziecko przystępujące do testu YLE otrzymuje certyfikat, który wyraźnie pokazuje postępy w nauce, a także jest nieocenioną motywacją do dalszej pracy. Wyniki każdej z trzech części testu przedstawiane są w postaci tarcz. Za każdą część testu można otrzymać maksymalnie 5, a w sumie 15 tarcz.

Nauka w grupach YLE:

W grupach tych realizowana jest podstawa programowa przewidziana na dany poziom , a przy okazji uczniowie przygotowują się do egzaminu Cambridge YLE (Young Learners English) : Starters, Movers i Flyers, poprzez rozwiązywanie zadań, z jakimi mogą spotkać się podczas testów. Standardowy cykl przygotowania do egzaminu na danym poziomie obejmuje 1 rok. Jednakże, to postęp i zakres opanowania języka decyduje kiedy dziecko może do niego przystąpić. Przystąpienie do egzaminu nie jest obowiązkowe. Na każdym z poziomów zaawansowania dzieci rozwijają swoje umiejętności, uzyskanie certyfikatu Cambridge jest natomiast dodatkową nagrodą za wysiłek dziecka, silną motywacją do dalszej nauki i wzmocnieniem wiary we własne siły.

Egzaminy Cambridge YLE odbywają się w naszej szkole, przebiegają bezstresowo i pozwalają dziecku zdobyć pozytywne doświadczenia


Test YLE na każdym poziomie składa się z trzech części (tzw. Papers):

Rozumienie ze słuchu (Listening)

Czytanie i pisanie (Reading and Writing)

Mówienie (Speaking)

Dlaczego warto przystąpić do egzaminów YLE?

  • Egzamin YLE stanowi doskonały, niezależny sprawdzian oferty edukacyjnej danej placówki w zakresie nauczania języka angielskiego.
  • Testy YLE w sposób przyjazny i łagodny pozwalają dziecku zdobyć pozytywne doświadczenia wyniesione z pierwszych kontaktów z egzaminami. Test przebiega bezstresowo, ma formę przyjaznej rozmowy z egzaminatorem Cambridge English Language Assesment, który jest odpowiednio przygotowany do pracy z dziećmi. Przeprowadzenie egzaminu koordynowane jest przez polskiego opiekuna.
  • Badania pokazują, że dzieci lubią uczyć się do egzaminów YLE, a także je zdawać. Wiele zadań egzaminacyjnych polega między innymi na kolorowaniu, rysowaniu czy rozmowie z egzaminatorem, co bardzo zachęca i inspiruje dzieci.
  • Egzamin YLE to doskonały sposób, by pokazać dzieciom jak dużo już umieją, a tym samym zachęcić je do dalszej nauki.
  • Egzaminy YLE kończą się zawsze otrzymaniem certyfikatu, który jednak pozwala rodzicom i nauczycielom ocenić poczynione przez dziecko postępy i przygotować je do nauki na kolejnym poziomie.
  • Egzaminy YLE wzmacniają wiarę dziecka we własne możliwości, a przez to przyczyniają się do edukacyjnych sukcesów w przyszłości i nabycia umiejętności zdawania coraz trudniejszych egzaminów.