Egzaminy Young Learners

Setki tysięcy dzieci na całym świecie przystępują do egzaminów angielskich Cambridge English: Young Learners, znanych również jako Cambridge Young Learners English (YLE). Testy YLE wyznaczają międzynarodowe standardy w nauczaniu języka angielskiego w szkołach podstawowych, zarówno dla nauczycieli jak i dla uczniów. Wszyscy zdający egzaminowani są według tych samych zasad i otrzymują takie same, uznane w wielu krajach, certyfikaty Cambridge English.

Testy YLE przeznaczone są dla dzieci w wieku 7-12 lat. Organizowane są najczęściej na wniosek szkoły podstawowej lub językowej, do której dzieci uczęszczają. Szkoła zgłaszająca swoich uczniów na testy YLE ma prawo do wyboru terminu i miejsca ich przeprowadzenia. Zazwyczaj egzamin przeprowadzany jest w szkole, w której dzieci uczą się języka angielskiego. Zapisy dla szkół prowadzone są w sposób ciągły.

Ponadto, organizowane są sesje otwarte YLE, skierowane przede wszystkim do dzieci, których szkoły nie mogą zorganizować egzaminu w swojej placówce. W takim przypadku zapisy na egzaminy Cambridge English dla dzieci dokonywane są bezpośrednio przez rodziców lub opiekunów prawnych, a egzaminy odbywają się w siedzibie International House Integra Bielsko lub w innym miejscu wyznaczonym przez Centrum Egzaminacyjne.


Testy YLE przeprowadzane są na trzech poziomach zaawansowania:

Starters


poziom początkujący

Czytaj więcej

Movers


poziom A1 (wg skali Rady Europy)

Czytaj więcej

Flyers


poziom A2 (wg skali Rady Europy)

Czytaj więcej

Test YLE na każdym poziomie składa się z trzech części (tzw. Papers):

Rozumienie ze słuchu (Listening)

Czytanie i pisanie (Reading and Writing)

Mówienie (Speaking)


EgzaminCzęści egzaminuCzas trwania danej częściCzas trwania całego egzaminu
YLE Starters

Listening

Reading & Writing

Speaking

około 20 minut

20 minut

3-5 minut

około 45 minut
YLE Movers

Listening

Reading & Writing

Speaking

około 25 minut

30 minut

5-7 minut

około 62 minuty
YLE Flyers

Listening

Reading & Writing

Speaking

około 25 minut

40 minut

7-9 minut

około 74 minuty

Każde dziecko, które przystąpiło do testu YLE otrzymuje certyfikat Cambridge English. Wyniki przedstawione są na certyfikacie graficznie, w postaci tarcz. Z każdej z trzech części testu można uzyskać maksymalnie 5 tarcz, tj. łącznie 15. Wynik pokazuje wyraźnie jakie postępy w nauce języka poczyniło dziecko. Certyfikat jest również motywacją do dalszej pracy nad angielskim.

DLACZEGO YLE?

  • Test YLE stanowi doskonały, niezależny sprawdzian oferty edukacyjnej danej placówki w zakresie nauczania języka angielskiego.
  • Testy YLE w sposób przyjazny i łagodny pozwalają dziecku zdobyć pozytywne doświadczenia wyniesione z pierwszych kontaktów z egzaminami. Test przebiega bezstresowo, ma formę przyjaznej rozmowy z egzaminatorem Cambridge English, który jest odpowiednio przygotowany do pracy z dziećmi. Przeprowadzenie egzaminu koordynowane jest przez polskiego opiekuna.
  • Badania pokazują, że dzieci lubią przygotowywać się do testów YLE, a także je zdawać. Wiele zadań egzaminacyjnych polega między innymi na kolorowaniu, rysowaniu czy rozmowie z egzaminatorem, co bardzo zachęca i inspiruje dzieci.
  • Test YLE to doskonały sposób, by pokazać dzieciom jak dużo już umieją, a tym samym zachęcić je do dalszej nauki.
  • Testy YLE kończą się zawsze pozytywnym rezultatem, który jednak pozwala rodzicom i nauczycielom ocenić poczynione przez dziecko postępy i przygotować je do nauki na kolejnym poziomie zaawansowania.
  • Testy YLE wzmacniają wiarę dziecka we własne możliwości, a przez to przyczyniają się do edukacyjnych sukcesów w przyszłości i nabycia umiejętności zdawania coraz trudniejszych egzaminów.