Kursy angielskiego dla młodzieży i dorosłych

Juniors (11-12 lat)

Seniors (13-15 lat)

High School (15-18 lat)

 

Kursy trwają od października do czerwca

Grupy liczą od 4 do 10 osób

Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po 90 minut

Całość kursu obejmuje 120 godzin lekcyjnych

Podział grup młodzieżowych na trzy segmenty wiekowe  pozwala lepiej skorelować program zajęć z potrzebami i zainteresowaniami młodszych oraz starszych nastolatków.

Nasza metoda stawia na praktyczne wykorzystanie języka, dlatego podczas zajęć młodzi ludzie spotkają się z realnymi, wziętymi z życia sytuacjami i zadaniami. Dzięki temu angielski w IH nie jest nudną i abstrakcyjną teorią, ale praktyczną, przydatną umiejętnością.

System poziomów funkcjonujący w IH gwarantuje kontynuację nauki w naszej szkole na kolejnych poziomach zaawansowania oraz w odpowiedniej grupie wiekowej.

Na zakończenie roku szkolnego, każdy uczeń otrzymuje certyfikat oraz indywidualny raport lektora oceniający poczynione postępy i zawierające rekomendacje dotyczące dalszej nauki.

Rodzicom naszych młodych słuchaczy oferujemy możliwość bieżącego wglądu w przebieg kursu poprzez korzystanie z udogodnień Internetowego Sekretariatu, a także poprzez indywidualne spotkania z nauczycielem.

 

Kursy egzaminacyjne  

Po pomyślnym ukończeniu poziomu 5 i rekomendacji lektora słuchacze mogą rozpocząć naukę w młodzieżowych grupach przygotowujących do egzaminów Cambridge –  B2: First (FCE) i C1: Advanced (CAE).

 

Kurs maturalny

W trakcie kursu realizowany jest materiał gramatyczny obowiązujący w szkole średniej oraz rozwijane wszystkie sprawności językowe: mówienie, pisanie, rozumienie ze słuchu oraz rozumienie tekstu czytanego. Program kładzie nacisk na komunikację językową oraz praktyczne zastosowanie skutecznych strategii rozwiązywania zadań egzaminacyjnych. Kursy maturalne prowadzone są na poziomie rozszerzonym. Kurs maturalny obejmuje 90 godzin lekcyjnych, a zajęcia kończą się w kwietniu.

KURSY DLA DOROSŁYCH (19 +)

  • Kursy trwają od października do czerwca
  • Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po 90 minut
  • Całość kursu obejmuje 120 godzin lekcyjnych
  • Grupy liczą od 4 do 8 osób

Roczne kursy ogólnojęzykowe adresowane są do osób nastawionych na systematyczną naukę. Kurs prowadzony jest w oparciu o praktyczną metodę komunikacyjną, w ramach której ćwiczone są umiejętności swobodnego porozumiewania się we współczesnym świecie, przy jednoczesnym rozwijaniu umiejętności pisania, czytania, a także praktycznego stosowania zasad gramatycznych. Wykorzystujemy autorskie programy nauczania prezentujące najwyższy poziom merytoryczny. Stawiamy sobie za cel metodyczne, konsekwentne i skuteczne pogłębianie wiedzy językowej naszych słuchaczy, a w rezultacie osiągnięcie przez nich założonego poziomu biegłości językowej.

Na zakończenie każdego roku nauki, uczestnik kursu otrzymuje certyfikat oraz indywidualny raport lektora oceniający poczynione postępy i zawierający rekomendacje dotyczące dalszej edukacji.

 

System poziomów funkcjonujący w International House Integra pomyślany jest w sposób gwarantujący kontynuację nauki w naszej szkole na kolejnych poziomach zaawansowania.

 

Po pomyślnym ukończeniu poziomu 5 i rekomendacji lektora słuchacze mogą rozpocząć naukę w grupach egzaminacyjnych, przygotowujących do egzaminów Cambridge –  B2: First (FCE), C1: Advanced (CAE) oraz C2: Proficiency (CPE). Przygotowujemy również do egzaminy IELTS.

Dla osób o zaawansowanym stopniu znajomości języka, które nie zamierzają weryfikować swoich umiejętności egzaminem, przeznaczone są równoległe grupy nieegzaminacyjne doskonalące biegłość językową, rozwijające słownictwo i utrwalające znajomość struktur gramatycznych.

Szczególnie obciążonym obowiązkami polecamy kursy odbywające się raz w tygodniu.

Zaawansowanym proponujemy zajęcia konwersacyjne – Authentic English i Proficiency Plus

  • Kursy trwają od października do czerwca
  • Całość kursu obejmuje 60 godzin lekcyjnych
  • Grupy liczą od 4 do 10 osób

Słuchacze IH mogą też korzystać z programu zajęć pozalekcyjnych, będących doskonałym uzupełnieniem naszej oferty edukacyjnej.