Gwarancja jakości IH

Szkoła afiliowana do International House zobowiązana jest gwarantować:

  • najwyższą jakość usług edukacyjnych,
  • profesjonalnych lektorów (z certyfikatami w zakresie metodyki nauczania angielskiego jako języka obcego),
  • spójny, określony programami system edukacji na każdym poziomie,
  • opiekę dyplomowanego metodyka, kursy i szkolenia dla nauczycieli,
  • stosowanie metody International House
  • zajęcia pozalekcyjne,
  • przestrzeganie zasad praworządności, uczciwości i etyki,
  • bezpieczne, estetyczne pomieszczenia, przystosowane do nauczania i odpowiednio wyposażone,
  • dostęp do nowoczesnych technologii komputerowych, jak też tradycyjnych form pomocy naukowych,
  • biblioteka i system indywidualnych konsultacji.

International House jest największą na świecie niezależną brytyjską siecią edukacyjną, zajmującą się nauczaniem języka angielskiego. Zatrudnia półtora tysiąca nauczycieli i kształci ponad 100 000 uczniów rocznie. Założona w 1953 roku przez Johna Haycrafta zrzesza dziś ponad 160 szkół w 43 krajach świata. Szkoła pragnąca afiliować się do sieci International House musi spełnić szereg wymogów dotyczących standardów nauczania oraz stale ich przestrzegać. Szczególną uwagę zwraca się na kwalifikacje zatrudnionych lektorów – zagranicznych i lokalnych. Odpowiedni oddział International House w Londynie pomaga szkołom dokonać rekrutacji certyfikowanych nauczycieli.

 

Szkoły afiliowane do International House podlegają cyklicznym audytom międzynarodowych komisji wizytatorów-specjalistów, którzy drobiazgowo sprawdzają każdy aspekt naszej działalności. Zasady obowiązujące szkoły International House zostały opisane w 6 szczegółowych dokumentach zwanych Kodeksami: Słuchacza, Pracownika, Nauczyciela, Organizacji, Postępowania i Kursów Zagranicznych.

 

Realizacja wymogów International House zawartych w Kodeksach jest weryfikowana co trzy lata podczas szczegółowych kontroli. Afiliacja jest przyznawana i utrzymywana jedynie wówczas, gdy szkoła przestrzega wszystkich obowiązujących zasad.

 

Szkoła International House Integra we Wrocławiu od momentu powstania w 1994 przeszła już wiele takich wizytacji. Pozostajemy pod stałą opieką i nadzorem centrali w Londynie a kolejne certyfikaty afiliacyjne potwierdzają wysoki poziom edukacji językowej oferowanej przez naszą szkołę.