Metoda International House


Znajomość języka angielskiego to sztuka używania go w praktyce.

Podstawowa zasada w IH to nauka w niedużych grupach osób na takim samym poziomie zaawansowania i w tym samym przedziale wiekowym.  Lekcje są dobrze zaplanowane, interesujące i żywo prowadzone. Bazują na nowoczesnych podręcznikach i niezależnie od poziomu zachęcają do aktywności. Przełamywaniu bariery językowej służy również przyjazna, swobodna atmosfera podczas zajęć.

Małe grupy dopasowane do poziomu znajomości języka i wieku słuchacza.

Poziom określamy na podstawie rekomendacji z poprzedniego roku lub na podstawie testu i rozmowy wstępnej.

Uczymy angielskiego po angielsku.

Już od pierwszej lekcji nauka przebiega wyłącznie po angielsku. W tym języku odbywa się komunikacja z lektorem i pozostałymi uczestnikami zajęć. Przy odpowiednim przygotowaniu i kompetencjach nauczyciela metoda ta przynosi doskonałe rezultaty – nawet w grupach dla początkujących słuchacze szybko przełamują barierę językową i w niewymuszony, naturalny sposób zaczynają mówić po angielsku.

Cele i potrzeby słuchaczy decydują o kształcie zajęć.

Potrzeby słuchacza wynikające z wieku, charakteru, zainteresowań oraz celu nauki określają tematykę i charakter zajęć, dobór materiałów oraz technik nauczania. Nawet najstaranniej przygotowany plan zajęć może ulec modyfikacji, jeśli jest to wskazane by zaktywizować grupę.

Najważniejsze jest używanie języka, a nie perfekcja.

Naszym celem jest stworzenie motywacji i warunków, by słuchacze śmiało używali języka nie obawiając się popełniania błędów. Uczymy jak zapomnieć o lęku przed własną niedoskonałością, jak nie dopuścić, by stał się on barierą i ograniczeniem dalszego rozwoju. Poprawność wypowiedzi jest oczywiście ważna, ale by ją osiągnąć trzeba nabrać wprawy, nie przejmować się potknięciami, patrzeć na siebie nie przez pryzmat tego, w czym jeszcze nie jesteśmy doskonali, lecz tego, co już udało nam się osiągnąć. Nasi nauczyciele stosują tak dobrane techniki korekty błędów, które nie zakłócają wypowiedzi i nie zniechęcają do dalszych prób. W efekcie każdy MÓWI po angielsku niezależnie od poziomu zaawansowania.

Gramatyka jest narzędziem, nie celem.

Zasady gramatyki trzeba znać i stosować w praktyce. W IH nie traktujemy ich jednak jak oderwanego od rzeczywistości zbioru reguł, które należy wykuć na pamięć. Gramatyka jest dla nas narzędziem służącym praktycznemu celowi, jakim jest skuteczna komunikacja.

Uczymy myśleć po angielsku

Biegłość językowa nie polega na dokonywaniu w głowie mozolnych tłumaczeń z polskiego. Perfekcyjna znajomość reguł i zasad nie gwarantuje płynności wypowiedzi. Nasi słuchacze zachęcani do mówienia po angielsku od samego początku nauki i wykorzystujący swoje umiejętności w praktyce, zaczynają z czasem w naturalny sposób myśleć po angielsku.

Grupę postrzegamy jako zbiór indywidualności.

Liczebność grup w IH daje nauczycielom komfort bliskiego kontaktu z każdym uczniem. Praktyka pozwala lektorom dostrzec i zdiagnozować indywidualne potrzeby uczestników kursu. Mogą na bieżąco rozmawiać o dokonanych postępach, zwracając uwagę na kwestie wymagające większego wysiłku.

Zajęcia są planowane tak, aby słuchacz był cały czas aktywny i zainteresowany.

Nie powtarzamy do znudzenia banalnych i przewidywalnych ćwiczeń, nie marnujemy czasu na głośne odczytywanie tekstów. Wszystkie umiejętności językowe: mówienie, słuchanie, czytanie i pisanie rozwijane są w sposób urozmaicony, ciekawy i angażujący.

Korzystamy z doskonałych materiałów oraz nowoczesnych technologii.

Kursy oparte są o najlepsze podręczniki, wzbogacane autentycznymi materiałami prasowymi, radiowymi i telewizyjnymi. Wykorzystujemy tablice interaktywne, podręczniki cyfrowe oraz możliwości oferowane przez komputer i Internet.

Ważnym elementem metody IH jest używanie języka angielskiego poza salą lekcyjną.

W koncepcji nauczania IH  ważnym elementem jest wykorzystywanie zajęć pozalekcyjnych – klubów dyskusyjnych i specjalistycznych, klubów dla dzieci, szkolnych imprez – do tworzenia dodatkowej płaszczyzny zastosowania języka angielskiego w sytuacjach niezwiązanych z lekcją.