Kadra Nauczycielska


‘Being English is not enough’(Nie wystarczy być Anglikiem)

John Haycraft (założyciel pierwszej szkoły International House)
The Times Educational Supplement, July 8, 1996

Nasi lektorzy mają odpowiednie kwalifikacje

Języka obcego może nauczać tylko osoba z odpowiednim przygotowaniem metodycznym. To właśnie w International House po raz pierwszy dostrzeżono konieczność stosowania odrębnych metod i przygotowania metodycznego, wyodrębniono nauczanie języka angielskiego jako odrębną profesję. Pierwszy na świecie kurs metodyczny dla nauczycieli języka angielskiego był przeprowadzony w 1953 roku w International House w Londynie. Stał się on z czasem najpopularniejszym kursem dla nauczycieli angielskiego na świecie, znanym jako Cambridge CELTA (Certificate in English Language Teaching to Adults). Wszyscy nasi lektorzy posiadają co najmniej certyfikat CELTA lub jego odpowiednik.

Nasi lektorzy są kompetentni

Są to osoby z wyższym wykształceniem i odpowiednim przygotowaniem metodycznym, pozytywnie nastawione do świata i ludzi, otwarte na różnice kulturowe, z entuzjazmem podchodzące do swojej pracy. Część z nich to nauczyciele dyplomowani posiadający certyfikat Cambridge Delta.

Wśród naszych lektorów są egzaminatorzy Cambridge English.

Ich doświadczenie egzaminacyjne i praktyczna znajomość kryteriów oceny kandydatów to kolejny atut, który dostają do ręki nasi uczniowie.

Lektorzy IH starannie przygotowują się do zajęć.

IH zapewnia nauczycielom doskonałe warunki – bogato wyposażone zaplecze dydaktyczne, dostęp do najświeższych publikacji i najnowszych technologii oraz sprzyjającą pracy atmosferę. Dzięki temu mogą dokładnie przemyśleć i zaplanować każde zajęcia oraz przygotować właściwe materiały uzupełniające.

Wsparcie doświadczonych metodyków i doskonalenie zawodowe lektorów.

Zależy nam na wysokiej jakości naszej oferty edukacyjnej, dlatego zapewniamy nauczycielom niezbędne profesjonalne wsparcie oraz możliwość doskonalenia zawodowego. Ich pracą kierują dyplomowani metodycy o wieloletnim doświadczeniu, którzy czuwają nad przebiegiem procesu dydaktycznego. Odpowiadają również za system regularnych szkoleń, wykładów i obserwacji oraz sprawują indywidualną opiekę metodyczną nad lektorami.

Doświadczenie i dorobek Światowej Organizacji International House.

Organizacja International House jest dla szkół stowarzyszonych płaszczyzną wymiany doświadczeń i praktyk, źródłem inspiracji i informacji, to żywy, aktywny klub, gdzie najlepsi uczą się od najlepszych. Lektorzy szkół IH mają dostęp do przebogatej, wciąż rozwijającej się bazy zasobów metodycznych dostępnych tylko dla członków organizacji.Wielu nauczycieli i metodyków związanych z organizacją IH współpracuje z czołowymi wydawnictwami: Cambridge University Press, Oxford University Press i Pearson Longman. Są wśród nich autorzy znanych podręczników i klasycznych już publikacji, na przykład ‘Think First Certificate’, ‘FC Gold’, ‘Advanced Gold’, a także takich bestsellerów jak ‘Cutting Edge’, ‘Headway’ czy ‘English Language Teaching’.