Pokaż
formularz
X

Wypełnij formularz

kod zabezpieczający

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych:

Zgoda na przesyłanie informacji handlowych:

Testy dla dzieci Cambridge English: Young Learners, znane również jako Cambridge Young Learners English (YLE), są dla rodziców oraz nauczycieli wiarygodnym i obiektywnym sprawdzianem umiejętności ich podopiecznych, a dla dzieci przyjaznym sposobem pokazania im, jak dużo już potrafią i skuteczną zachętą do dalszej nauki. Nie tylko pomagają doskonalić kompetencje językowe najmłodszych, ale także wyznaczają międzynarodowe standardy w nauczaniu angielskiego - wszyscy zdający na całym świecie egzaminowani są według tych samych zasad i otrzymują takie same certyfikaty Cambridge English. Dla rodziców mogą też być doskonałym narzędziem weryfikującym osiągnięcia placówki szkolącej dziecko, ponieważ nie ma ona żadnego wpływu na wyniki. Dla dzieci są doświadczeniem pozytywnym, wzmacniającym wiarę we własne możliwości. Przyczyniają się też do ich późniejszych sukcesów edukacyjnych, bo nieinwazyjnie pomagają im zdobyć bardzo ważną umiejętność bezstresowego i skutecznego zdawania coraz trudniejszych egzaminów.

Testy YLE przeznaczone są dla dzieci w wieku 7-12 lat i mają trzy stopnie trudności:

  • Starters - poziom początkujący
  • Movers - poziom A1 (wg skali Rady Europy)
  • Flyers - poziom A2 (wg skali Rady Europy)

Sprawdzają praktyczny, żywy język. Składają się z trzech części: czytanie i pisanie, rozumienie ze słuchu oraz mówienie. Zależnie od poziomu trwają od 45 do 75 minut. Przeprowadzone mogą być w dowolnym terminie i miejscu wybranym przez instytucje kierującą uczniów na egzamin. Zazwyczaj jest to siedziba szkoły, podstawowej bądź językowej, w której dziecko uczy się angielskiego. Znajome otoczenie pomaga bowiem eliminować stres i ułatwia dziecku odnalezienie się w nowej sytuacji.

Organizujemy również sesje otwarte YLE, skierowane przede wszystkim do dzieci, których szkoły nie mogą zorganizować egzaminu w swojej placówce. W takim przypadku zapisy na egzaminy Cambridge English dla dzieci dokonywane są bezpośrednio przez rodziców lub opiekunów prawnych, a egzaminy odbywają się w siedzibie International lub w innym miejscu wyznaczonym przez Centrum Egzaminacyjne.

Zadania egzaminacyjne skonstruowane są tak, aby dzieci mogły pochwalić się tym, co już umieją. Mogą przykładowo polegać na kolorowaniu, rysowaniu, opowiadaniu treści obrazka. Testy YLE są przyjazne, inspirujące i przede wszystkim niestresujące. Dlatego dzieci bardzo je lubią i traktują jak ciekawa przygodę. Każdy z elementów egzaminu oceniany jest osobno. Arkusze z części pisemnej oraz słuchowej wysyłane są do Wielkiej Brytanii i tam sprawdzane. Część ustna ma formę życzliwej rozmowy z odpowiednio przeszkolonym do pracy z dziećmi egzaminatorem. Wyniki znane są po czterech tygodniach.

Egzaminy YLE zawsze kończą się wynikiem pozytywnym i każde dziecko otrzymuje certyfikat Cambridge English. Wyniki przedstawione są na certyfikacie graficznie, w postaci tarcz. Można ich uzyskać maksymalnie 15, po 5 za każdą z trzech części testu. Wynik pokazuje wyraźnie poczynione przez dziecko postępy i pomaga rodzicom oraz nauczycielom w ich niezależnej ocenie. Dla dziecka natomiast nagroda w postaci tak renomowanego certyfikatu jest nieocenioną motywacją do dalszej pracy nad angielskim.

Dlaczego warto przystąpić do egzaminów YLE?

  • Egzamin YLE stanowi doskonały, niezależny sprawdzian oferty edukacyjnej danej placówki w zakresie nauczania języka angielskiego.
  • Testy YLE w sposób przyjazny i łagodny pozwalają dziecku zdobyć pozytywne doświadczenia wyniesione z pierwszych kontaktów z egzaminami. Test przebiega bezstresowo, ma formę przyjaznej rozmowy z egzaminatorem Cambridge English Language Assessment, który jest odpowiednio przygotowany do pracy z dziećmi. Przeprowadzenie egzaminu koordynowane jest przez polskiego opiekuna.
  • Badania pokazują, że dzieci lubią uczyć się do egzaminów YLE, a także je zdawać. Wiele zadań egzaminacyjnych polega między innymi na kolorowaniu, rysowaniu czy rozmowie z egzaminatorem, co bardzo zachęca i inspiruje dzieci.
  • Egzamin YLE to doskonały sposób, by pokazać dzieciom jak dużo już umieją, a tym samym zachęcić je do dalszej nauki.
  • Egzaminy YLE wzmacniają wiarę dziecka we własne możliwości, a przez to przyczyniają się do edukacyjnych sukcesów w przyszłości i nabycia umiejętności zdawania coraz trudniejszych egzaminów.

Zapraszamy również na kursy YLE w International House. Ich program bierze pod uwagę wymagania testów YLE. Dzieci opanowują wszystkie umiejętności językowe ocenione podczas egzaminu, a z uwagi na część ustną są zachęcane, by dużo mówiły po angielsku w czasie zajęć. Zdobywają w ten sposób większa praktykę i nabierają swobody oraz pewności w komunikowaniu się przy użyciu obcego języka.


 

Copyright © 2013 by IH