Od 15 do 26 stycznia w IH trwają ferie.  W tym czasie zajęcia nie odbywają się, a biuro czynne jest od 10.00 do 16.00. Podczas ferii zapraszamy na kursy i warsztaty intensywne. Przypominamy również, że zaplanowane przerwy w nauce ujęte w kalendarzu na dany rok szkolny są uwzględnione w kalkulacji godzin całego kursu.