Pokaż
formularz
X

Wypełnij formularz

kod zabezpieczający

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych:

Zgoda na przesyłanie informacji handlowych:

Szkoła afiliowana do International House zobowiązana jest gwarantować:

  • najwyższą jakość usług edukacyjnych,
  • profesjonalnych lektorów (z uprawnieniami do nauczania angielskiego),
  • spójny system edukacji ze sprecyzowanymi programami  na każdym poziomie,
  • opiekę dyplomowanego metodyka, kursy i szkolenia dla nauczycieli,
  • stosowanie metody International House,
  • dodatkowe zajęcia pozalekcyjne,
  • przestrzeganie zasad praworządności, uczciwości i etyki,
  • bezpieczne, estetyczne i odpowiednio wyposażone pomieszczenia, 
  • dostęp do nowoczesnych technologii komputerowych oraz tradycyjnych form pomocy naukowych, jak biblioteka i system indywidualnych konsultacji.

International House jest największą na świecie niezależną siecią edukacyjną, zajmującą się nauczaniem języka angielskiego. Założona w 1953 roku zrzesza dziś ponad 150 szkół w 50 krajach świata. Szkoła pragnąca wstąpić do sieci International House musi spełnić szereg wymogów dotyczących standardów nauczania oraz stale ich przestrzegać. Szczególną uwagę zwraca się na kwalifikacje zatrudnionych lektorów - zagranicznych i lokalnych. Odpowiedni oddział International House w Londynie pomaga szkołom w rekrutacji certyfikowanych nauczycieli.

Szkoły afiliowane do International House podlegają cyklicznym audytom podczas których wizytatorzy drobiazgowo sprawdzają każdy aspekt działalności danej placówki. Zasady obowiązujące szkoły International House zostały opisane w 6 dokumentach zwanych Kodeksami: Słuchacza, Pracownika, Nauczyciela, Organizacji, Postępowania i Kursów Zagranicznych.

Realizacja wymogów International House zawartych w Kodeksach jest weryfikowana podczas szczegółowych kontroli przynajmniej raz na trzy lata. Afiliacja jest przyznawana i utrzymywana jedynie wówczas, gdy szkoła przestrzega wszystkich obowiązujących zasad.

Szkoła we Wrocławiu przeszła już wiele takich wizytacji. Pozostajemy pod stałą opieką i nadzorem centrali organizacji IH w Londynie, a przyznawane nam kolejne certyfikaty afiliacyjne potwierdzają wysoki poziom edukacji językowej oferowanej przez naszą szkołę.

  

Copyright © 2013 by IH