Pokaż
formularz
X

Wypełnij formularz

kod zabezpieczający

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych:

Zgoda na przesyłanie informacji handlowych:

 

Pochodzę z miejscowości Badajoz w hiszpańskiej Estremadurze, niedaleko Andaluzji. Mam tytuł licencjata w Komunikacji Społecznej oraz dwa tytuły magistra – w nauczaniu hiszpańskiego jako języka obcego i kształceniu nauczycieli szkół średnich. Oba uzyskałem na Uniwersytecie w Estremadurze. Poza tym posiadam dyplomy innych hiszpańskich uczelni, na których ukończyłem uzupełniające kursy z metodyki i dydaktyki nauczania hiszpańskiego jako języka obcego. Uzyskałem także certyfikat Instytutu Cervantesa w tej dziedzinie. Mieszkałem już w kilku krajach – w Anglii, Słowenii, Czarnej Górze i Czechach. Hiszpańskiego uczę już ponad trzy lata. Lubię podróże, kino a także sport – jako kibic.


Soy de Badajoz (Extremadura), una ciudad próxima a Andalucía. Estoy Licenciado en Comunicación y tengo dos Másteres: uno en Enseñanza de Español como Lengua Extranjera y otro en Formación del Profesorado en Enseñanza Secundaria (ambos realizados en la Universidad de Extremadura, España). Asimismo, estoy en posesión de varios certificados de diferentes universidades españolas, así como del Instituto Cervantes, después de asistir a cursos de Metodología y Didáctica del Español como Lengua Extranjera. He vivido en varios países (Inglaterra, Eslovenia, Montenegro o República Checa) y en total he enseñado español durante 3 años.
Me encanta viajar, ir al cine y ver deporte.


I’m from Badajoz (Extremadura), a city next to Andalucía. I have a Bachelor’s degree in Communication and also possess a Master’s Degree in Teaching Spanish as a Foreign Language and another Master’s Degree in Secondary Education Teacher Training from the Universiy of Extremadura (Spain). Moreover, I also hold diplomas from some universities of Spain and the Instituto Cervantes after attending different courses about Methodology and Didactics of Spanish as a Foreign Language. I have lived in different countries such as England, Slovenia, Montenegro or Czech Republic and overall I have been teaching Spanish for 3 years.
I love travelling, going to movies and watching sports.

Copyright © 2013 by IH