Pokaż
formularz
X

Wypełnij formularz

kod zabezpieczający

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych:

Zgoda na przesyłanie informacji handlowych:

DLA DOROSŁYCH:

KURSY DLA DOROSŁYCH (19 +)

  • Zajęcia trwają od października do czerwca
  • Grupy liczą od 5 do 10 osób
  • Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po 90 minut
  • Całość kursu obejmuje 120 godzin lekcyjnych

Roczne kursy ogólnojęzykowe adresowane są do osób nastawionych na systematyczną naukę. Kurs prowadzony jest w oparciu o praktyczną metodę komunikacyjną, w ramach której ćwiczone są umiejętności swobodnego porozumiewania się we współczesnym świecie, przy jednoczesnym rozwijaniu umiejętności pisania, czytania, a także praktycznego stosowania zasad gramatycznych.

Wykorzystujemy autorskie programy nauczania prezentujące najwyższy poziom merytoryczny. Stawiamy sobie za cel metodyczne, konsekwentne i skuteczne pogłębianie wiedzy językowej naszych słuchaczy, a w rezultacie osiągnięcie przez nich założonego poziomu biegłości językowej.

Na zakończenie każdego roku nauki, każdy uczestnik kursu w International House Integra otrzymuje certyfikat oraz indywidualny raport lektora oceniający poczynione postępy i zawierający rekomendacje dotyczące dalszej edukacji.

System poziomów funkcjonujący w International House Integra pomyślany jest w sposób gwarantujący kontynuację nauki w naszej szkole na kolejnych poziomach zaawansowania:

Po pomyślnym ukończeniu poziomu 5 i rekomendacji lektora słuchacze International House Integra mogą rozpocząć naukę w grupach egzaminacyjnych, przygotowujących do egzaminów Cambridge – FCE, CAE oraz CPE.

Dla osób o zaawansowanym stopniu znajomości języka, które nie zamierzają weryfikować swoich umiejętności egzaminem, przeznaczone są równoległe grupy nieegzaminacyjne doskonalące biegłość językową, rozwijające słownictwo i utrwalające znajomość struktur gramatycznych.

Szczególnie obciążonym obowiązkami polecamy kursy odbywające się raz w tygodniu.

Zaawansowanym proponujemy zajęcia konwersacyjne – Authentic English i Proficiency Plus

Słuchacze IH mogą też korzystać z bogatego programu zajęć pozalekcyjnych, będących doskonałym uzupełnieniem naszej oferty edukacyjnej.
 

      

 

 

Copyright © 2013 by IH