Pokaż
formularz
X

Wypełnij formularz

kod zabezpieczający

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych:

Zgoda na przesyłanie informacji handlowych:

Kursy przygotowawcze do egzaminów Cambridge English

Kursy przygotowawcze do egzaminów Cambridge są naszą specjalnością. Obejmują zagadnienia gramatyczne i słownictwo, systematycznie rozwijają sprawność pisania i rozumienia ze słuchu. Kładą nacisk na umiejętność swobodnej, naturalnej wypowiedzi. Oswajają z autentycznymi materiałami audio. Uczą technik egzaminacyjnych: metod rozwiązywania testów, zasad konstruowania tekstów pisanych, sposobów utrzymania spójności wypowiedzi ustnej na zadany temat. Słuchacze pracują nad biegłością we wszystkich sprawdzanych dziedzinach oraz poznają strukturę i sposób przeprowadzania egzaminów.

Skuteczność kursów w IH potwierdza wysoka zdawalność egzaminów.

Wszystkie zajęcia prowadzą doświadczeni nauczyciele specjaliści. Są wśród nich egzaminatorzy Cambridge English Language Assessment, od których studenci mogą uzyskać praktyczne wskazówki dotyczące wymagań stawianych im w trakcie egzaminu oraz rzetelne informacje o poszczególnych jego częściach.

Słuchacze mogą wybrać kurs standardowy, który trwa 9 miesięcy, a zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu lub kurs intensywny trwający około 3 miesięcy z zajęciami 3 razy w tygodniu.

Jesteśmy Autoryzowanym Centrum Egzaminacyjnym Cambridge English Language Assessment - nie tylko przygotowujemy do egzaminów, ale również je przeprowadzamy.

Mock Exams
Egzaminy próbne umożliwiają ocenę własnych możliwości, oswajają ze stresem związanym z sytuacją egzaminacyjną oraz uczą, jak radzić sobie z technikami egzaminacyjnymi. Składają się z takich samych części i odbywają w identycznych warunkach jak egzaminy rzeczywiste. Ich wynik pokazuje najsilniejsze i najsłabsze strony kandydata. Ponieważ są organizowane kilka miesięcy przed sesją, uczniowie mają czas, aby dopracować elementy, które sprawiają im największe trudności.

Exam Club to dodatkowe bezpłatne warsztaty dla słuchaczy zamierzających zdawać egzaminy Cambridge. Odbywają się w semestrze letnim. Są poświęcone poszczególnym częściom sprawdzianu. Na zajęciach rozwiązuje się też liczne zestawy testów i szkoli techniki niezbędne do zaliczenia egzaminu.

Gwarancja zdanego egzaminu
Słuchacz, który mimo rekomendacji IH nie uzyska wyniku pozytywnego na egzaminie, w kolejnym roku szkolnym otrzyma zniżkę na dowolny kurs w wysokości poniesionej opłaty egzaminacyjnej. Aby uzyskać rekomendację IH należy zdać egzamin próbny Mock.

UWAGA!

  • Cena kursu NIE OBEJMUJE kosztów egzaminu.
  • Zapisanie się na kurs egzaminacyjny nie oznacza automatycznej rejestracji na egzamin. Słuchacze są odpowiedzialni za terminową rejestrację na wybraną sesję.
     

 

 

Copyright © 2013 by IH