Pokaż
formularz
X

Wypełnij formularz

kod zabezpieczający

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych:

Zgoda na przesyłanie informacji handlowych:

Nasza metoda to metoda International House, której powstanie rewolucyjnie zmieniło podejście do nauczania języków. Została ona spopularyzowana dzięki kursom metodycznym CELTA i dziś jest sprawdzoną podstawą większości kursów językowych na świecie. Głównym założeniem metody IH jest tzw. podejście komunikatywne, które kładzie nacisk na umiejętność swobodnego porozumiewania się, równocześnie rozwijając umiejętności pisania, czytania i stosowania zasad gramatycznych w praktyce. Uczymy w niedużych grupach, gdzie trafiają osoby o zbliżonym poziomie zaawansowania i w tym samym przedziale wiekowym. Lekcje są dobrze zaplanowane i żywo prowadzone. Bazują na nowoczesnych podręcznikach i niezależnie od poziomu zachęcają do aktywności. Przełamywaniu bariery językowej służy również przyjazna atmosfera podczas zajęć.


Uczymy w małych grupach dopasowanych do poziomu znajomości języka i wieku słuchacza
Poziom zaawansowania określa się na podstawie rekomendacji z poprzedniego roku nauki w IH lub na podstawie testu wstępnego i rozmowy kwalifikacyjnej. Test dostępny jest również w wersji on-line na naszej stronie internetowej.

Uczymy angielskiego po angielsku
Już od pierwszej lekcji nauka przebiega wyłącznie po angielsku. W tym języku odbywa się komunikacja z lektorem i pozostałymi uczestnikami zajęć. W grupach początkujących nauczyciel stosuje szereg technik umożliwiających realizację tej reguły. Wykorzystywane są obrazki, elementy strategii kinestetycznych, pantomima, mini-scenki, gry i zabawy edukacyjne, w tym zabawy ruchowe w młodszych grupach. Na wyższych poziomach, prócz podręczników, nauczyciele używają autentycznych artykułów prasowych, audycji radiowych czy telewizyjnych. Wykorzystują też komputery (CALL – Computer Assisted Language Learning), tablice interaktywne i podręczniki cyfrowe. Na gramatykę szczególny nacisk kładziony jest w grupach egzaminacyjnych.

Przy odpowiednim przygotowaniu i kompetencjach nauczyciela metoda ta przynosi doskonałe rezultaty - słuchacze szybko i bezstresowo przełamują barierę językową i w niewymuszony, naturalny sposób zaczynają mówić po angielsku. Radzą sobie z tym doskonale zarówno dzieci, jak i pozostałe grupy wiekowe.

Najważniejsze jest używanie języka, a nie perfekcja
Naszym celem jest stworzenie motywacji i warunków, by słuchacze śmiało używali języka, nie obawiając się popełniania błędów. Uczymy jak zapomnieć o lęku przed własną niedoskonałością, jak nie dopuścić, by stał się on barierą i ograniczeniem dalszego rozwoju. Poprawność wypowiedzi jest oczywiście ważna, ale by ją osiągnąć trzeba nabrać wprawy, nie przejmować się potknięciami, patrzeć na siebie nie przez pryzmat tego, w czym jeszcze nie jesteśmy doskonali, lecz tego, co już udało nam się osiągnąć. Nasi nauczyciele stosują tak dobrane techniki korekty błędów, które nie zakłócają wypowiedzi i nie zniechęcają do dalszych prób. W efekcie każdy MÓWI po angielsku niezależnie od poziomu zaawansowania.

Gramatyka jest narzędziem, nie celem
Zasady gramatyki trzeba znać i stosować w praktyce. W IH nie traktujemy ich jednak jak oderwanego od rzeczywistości zbioru reguł, które należy wykuć na pamięć. Gramatyka jest dla nas narzędziem służącym praktycznemu celowi, jakim jest skuteczna komunikacja.

Uczymy myśleć po angielsku
Biegłość językowa nie polega na dokonywaniu w głowie mozolnych tłumaczeń z polskiego. Perfekcyjna znajomość reguł i zasad nie gwarantuje płynności wypowiedzi. Nasi słuchacze zachęcani do mówienia po angielsku od samego początku i wykorzystujący swoje umiejętności w praktyce, zaczynają z czasem w NATURALNY sposób myśleć po angielsku.

Zajęcia są planowane tak, aby słuchacz był cały czas aktywny i zainteresowany
Nie powtarzamy do znudzenia banalnych ćwiczeń, nie marnujemy czasu na głośne odczytywanie tekstów. Wszystkie umiejętności językowe: mówienie, słuchanie, czytanie i pisanie rozwijane są w sposób urozmaicony, ciekawy i angażujący.

Cele i potrzeby słuchaczy decydują o kształcie zajęć
Na każdym poziomie zaawansowania i w każdej grupie wiekowej ważnym założeniem naszej metody jest aktywny udział słuchaczy. Ich potrzeby wynikające z wieku, charakteru, zainteresowań oraz celu nauki określają tematykę i charakter zajęć, dobór materiałów oraz technik nauczania.

Grupa to dla nas zbiór indywidualności
Liczebność grup w IH daje nauczycielom komfort bliskiego kontaktu z każdym uczniem. Praktyka pozwala lektorom dostrzec i zdiagnozować indywidualne potrzeby uczestników kursu. Mogą na bieżąco rozmawiać o dokonanych postępach, zwracając uwagę na kwestie wymagające większego wysiłku.

Korzystamy z doskonałych materiałów oraz nowoczesnych technologii
Kursy oparte są o najlepsze podręczniki, wzbogacane autentycznymi materiałami prasowymi, radiowymi i telewizyjnymi. Wykorzystujemy tablice interaktywne, podręczniki cyfrowe oraz możliwości oferowane przez komputer i Internet.

Ważnym elementem metody IH jest używanie języka angielskiego poza salą lekcyjną
W koncepcji nauczania IH ważnym elementem jest wykorzystywanie zajęć pozalekcyjnych – klubów dyskusyjnych i specjalistycznych, klubów dla dzieci, szkolnych imprez – do tworzenia dodatkowej płaszczyzny zastosowania języka angielskiego w sytuacjach niezwiązanych z lekcją. Dodatkowo, w sytuacji, gdy pojawia się trudność lub trzeba nadrobić zaległości, można skorzystać z indywidualnych korepetycji – Help Clubu.

Atmosfera
Relacja między uczniem a nauczycielem oparta jest o wzajemną życzliwość, szacunek i zrozumienie. Zadaniem nauczyciela jest zaprzyjaźnić ucznia z językiem i zachęcić do jego poznawania między innymi dzięki dbałości o jak najlepszą atmosferę zajęć, jednocześnie skupiając się na ich aspekcie edukacyjnym.

 

Copyright © 2013 by IH