Pokaż
formularz
X

Wypełnij formularz

kod zabezpieczający

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych:

Zgoda na przesyłanie informacji handlowych:

General English
Kursy oparte na standardowych podręcznikach i materiałach. W ramach kursów pracownicy mogą przygotować się do egzaminów Cambridge.

Business English
Kursy oparte są na podręcznikach i materiałach do Business English. Umożliwiają nabycie umiejętności posługiwania się angielskim w środowisku biznesu. Mogą również przygotować uczestników do specjalistycznego biznesowego egzaminu Cambridge - BEC.

Modular Business English
Krótkie kursy ukierunkowane na specyficzne aspekty komunikacji w środowisku biznesu: spotkania, telefonowanie, negocjacje, prezentacje, pisma i inne.

Konwersacje
Zajęcia skoncentrowane na umiejętności mówienia i rozumienia ze słuchu. Tematyka zajęć dostosowywana jest do potrzeb uczestników kursu.

ONE-TO-ONE (zajęcia indywidualne )- program kursu ustalany między studentem a lektorem.

Pracownicy mogą też dołączyć do odpowiednich grup prowadzonych w IH.

Copyright © 2013 by IH