Przypominamy, że jak co roku oferujemy naszym słuchaczom bezpłatne, dodatkowe zajęcia przygotowujące do egzaminów Cambridge oraz matury i egzaminu 8-klasisty. Zajrzyjcie do terminarza i wpisujcie się !!
Więcej informacji:
https://www.ih.com.pl/bielsko-biala/bezplatne-warsztaty-do-egzaminow-cambridge/

https://www.ih.com.pl/bielsko-biala/bezplatne-warsztaty-dla-maturzystow-i-8-klasistow/