Angielski dla dzieci 4-9 lat

W roku szkolnym 2021/2022 dzieci w wieku 4-9 lat uczyć się będą w systemie „English for fun” oraz „English for Young Learners” w zależności od wieku i znajomości języka angielskiego.

„English for Fun” (angielski dla przyjemności, zabawy i frajdy) obejmuje 2 kategorie wiekowe:

 • 4-5 latki na dwóch poziomach zaawansowania
 • 6-7 latki (zerówka-I klasa) na trzech poziomach zaawansowania

Najmłodsze dzieci mają zajęcia dwa raz w tygodniu po 60 minut z nauczycielem anglojęzycznym, w okresie od października do czerwca.

Kursy dla zerówkowiczów i pierwszaków prowadzone są w tym samym trybie, ale są dłuższe – trwają każdorazowo 75 minut.

„English for Young Learners” obejmuje dzieci z klas II i III na 6 poziomach zaawansowania.

 • Zajęcia trwają od października do czerwca.
 • Odbywają się dwa razy w tygodniu po 90 minut
 • Całość kursu to 120 godzin lekcyjnych.
 • Grupy liczą od 5 do 10 osób.
 • Zajęcia prowadzą doświadczeni nauczyciele anglojęzyczni.

Im wcześniej zaczynamy uczyć się języka obcego, tym łatwiej – a przede wszystkim prędzej – przebiega proces jego przyswajania. Łatwiejsza staje się też nauka kolejnego języka. Dzieci bardzo szybko uczą się przez “osłuchanie”. Ich ciekawość świata, wrażliwość i chęć poznania wszystkiego, co nowe, zmusza je do zadawania licznych pytań, a tym samym do powtarzania nowych nazw, zwrotów i zdań. Na wykorzystaniu tej prawidłowości opieramy nasze zajęcia z języka angielskiego i nie tylko, adresowane dla najmłodszych uczniów.

Grupy dziecięce tworzone są w niezwykle staranny sposób w oparciu o kryterium wieku – rozpiętość wiekowa w jednej grupie wynosi maks. 3 lata – i poziom zaawansowania, który oceniany jest przez naszych lektorów na podstawie testu i rozmowy z nauczycielem.

Nauka angielskiego dla dzieci jest tak odmienna od nauczania młodzieży i dorosłych, że w praktyce stanowi odrębną specjalizację i może być przeprowadzana tylko przez nauczycieli, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje pedagogiczne, doświadczenie i – co najważniejsze – lubią pracę z maluchami. Jest ona dla nich nie tyle wykonywaniem zawodu, co pasją. Właśnie takie osoby uczą naszych najmłodszych uczniów w International House w Bielsku-Białej.

Tematyka zajęć i materiały dobierane są tak, by zaspokoić “dziecięcy głód wiedzy”, a zarazem rozwinąć zainteresowania i poszerzyć horyzonty. Podczas zajęć z angielskiego bardzo szeroko wprowadzane są techniki “gier i zabaw”, w które wplatane są odpowiednio dobrane proste zwroty, słownictwo i wybrane elementy gramatyki praktycznej. Dzięki temu kurs angielskiego dla dzieci w IH Bielsko-Biała jest po prostu przyjemnością. Zapominają, że się uczą – tak dobrze się przy tym bawią.

Nad całokształtem zajęć, ich formą i programem czuwa doświadczony koordynator do spraw kursów z języka angielskiego dla dzieci oraz metodyk.

Rodzice są informowani o postępach dziecka w trakcie odbywających się regularnie spotkań z nauczycielem. Na zakończenie kursu każdy uczeń otrzymuje certyfikat IH wraz z oceną, a także rekomendację do odpowiedniej grupy na kolejny rok szkolny. System poziomów stworzony przez IH gwarantuje oczywiście kontynuację nauki na kolejnych poziomach zaawansowania w odpowiedniej grupie wiekowej. Zapisz swoją pociechę na angielski Bielsko-Biała do International House i pomóż jej szybciej opanować ten język!

Kids’ Club – to dodatkowe zajęcia dla dzieci prowadzone wyłącznie przez angielskojęzycznych nauczycieli. Są one skomponowane z różnego rodzaju gier, konkursów i turniejów w języku angielskim, przez co nauka zyskuje formę zabawy. Te spotkania z językiem angielskim w praktycznym wydaniu w ramach Kids’ Club odbywają się w wyznaczone soboty w godz. 10.00 – 12.00.

Poniżej zamieszczamy kilka istotnych wskazówek i pomysłów na to, jak pomóc dziecku w nauce języka angielskiego.

 • Po powrocie z zajęć, poświęć kilka chwil na przeglądanie zeszytu dziecka i podręcznika do nauki angielskiego.Powtarzaj z dzieckiem słówka/zwroty, które poznało podczas lekcji języka angielskiego lub zachęć je, aby Cię ich nauczyło.
 • Kiedy jesteś na zakupach, zadawaj dziecku pytania: “A czy wiesz jak jest chleb/mąka po angielsku?”
 • Pytaj o znaczenie etykiet na produktach zagranicznych/ubraniach.
 • Ćwicz z dzieckiem krótkie rozmówki (przywitania, zwroty grzecznościowe).
 • Czytaj dziecku bajki/opowiadania/komiksy w języku angielskim, a starsze dzieci zachęcaj do samodzielnego czytania.
 • Śpiewaj z dzieckiem proste piosenki po angielsku.
 • Zorientuj się, jakie filmy, gry komputerowe do nauki angielskiego dla dzieci są dostępne na rynku.
 • Razem z dzieckiem słuchaj i oglądaj angielskie programy/filmy/bajki.
 • Znajdź w domu miejsce na ‘Kącik angielski’, gdzie trzymane będą słowniki, gry, płyty etc. do nauki angielskiego.

English for Young Learners, czyli kursy przygotowujące do egzaminów YLE

„English for Young Learners” obejmuje jedną kategorię wiekową: Juniors (II i III klasa) na 6 poziomach zaawansowania,

W tej kategorii dzieci, realizując podstawę programową przewidzianą na dany poziom, przy okazji przygotowują się do egzaminu Cambridge YLE (Young Learners English): Starters, Movers i Flyers. Standardowy cykl przygotowania do egzaminu na danym poziomie obejmuje 2 lata (pierwszy rok w grupie nieegzaminacyjnej, drugi rok w grupie egzaminacyjnej). Jednakże to postęp i zakres opanowania języka decyduje, kiedy dziecko może do niego przystąpić. Podejście do egzaminu nie jest obowiązkowe. Na każdym z poziomów zaawansowania dzieci rozwijają swoje umiejętności, a uzyskanie samego certyfikatu Cambridge jest dodatkową nagrodą za wysiłek ucznia, silną motywacją do dalszej nauki i wzmocnieniem wiary we własne siły.

Na zajęciach w grupach egzaminacyjnych dzieci rozwiązywać będą zadania typowe dla testów YL, tak aby móc się z nimi oswoić i jak najlepiej przygotować do samego egzaminu, który odbywa się w połowie czerwca. Wykorzystywane na zajęcia podręczniki również skupiają się na umiejętnościach z zakresu objętego egzaminem. Dodatkowo w połowie roku szkolnego dzieci w grupach egzaminacyjnych w ramach egzaminu próbnego ”mock exam” będą mogły sprawdzić stan swojego przygotowania przed przystąpieniem do właściwego egzaminu Cambridge

Egzaminy Cambridge YLE (organizowane w naszej szkole) przebiegają bezstresowo i pozwalają dziecku zdobyć pozytywne doświadczenia. Wiele zadań egzaminacyjnych polega między innymi na rysowaniu i kolorowaniu, a rozmowa z egzaminatorem ma przyjemną, bezstresową formę. Egzaminy YLE zawsze kończą się uzyskaniem certyfikatu. Wyniki przedstawione są w postaci tarcz. Każda z trzech części testu (słuchanie, pisanie i czytanie oraz mówienie) oferuje dziecku możliwość uzyskania 5 tarcz, co daje łącznie 15 odznaczeń.


Test YLE na każdym poziomie składa się z trzech części (tzw. Papers):

Rozumienie ze słuchu (Listening)

Czytanie i pisanie (Reading and Writing)

Mówienie (Speaking)

Dlaczego warto przystąpić do egzaminów YLE?

 • Egzamin YLE stanowi doskonały, niezależny sprawdzian oferty edukacyjnej danej placówki w zakresie nauczania języka angielskiego.
 • Testy YLE w sposób przyjazny i łagodny pozwalają dziecku zdobyć pozytywne doświadczenia wyniesione z pierwszych kontaktów z egzaminami. Test przebiega bezstresowo, ma formę przyjaznej rozmowy z egzaminatorem Cambridge English Language Assessment, który jest odpowiednio przygotowany do pracy z dziećmi. Przeprowadzenie egzaminu koordynowane jest przez polskiego opiekuna.
 • Badania pokazują, że dzieci lubią uczyć się do egzaminów YLE, a także je zdawać. Wiele zadań egzaminacyjnych polega między innymi na kolorowaniu, rysowaniu czy rozmowie z egzaminatorem, co bardzo zachęca i inspiruje kilkulatki.
 • Test YLE to doskonały sposób, by pokazać dzieciom jak dużo już umieją, a tym samym zachęcić je do dalszej nauki.
 • Egzaminy YLE kończą się zawsze otrzymaniem certyfikatu, który pozwala rodzicom i nauczycielom ocenić poczynione przez dziecko postępy i przygotować je do nauki języka angielskiego na kolejnym poziomie.
 • Sprawdziany YLE wzmacniają wiarę dziecka we własne możliwości, a przez to przyczyniają się do edukacyjnych sukcesów w przyszłości i nabycia umiejętności zdawania coraz trudniejszych egzaminów.

Podaruj swojemu dziecku prezent w postaci trampoliny do nauki języków obcych. Zapytaj o ofertę egzaminów YLE z angielskiego dla dzieci w International House Bielsko-Biała!