Angielski dla dzieci 4-9 lat

W roku szkolnym 2023/2024 dzieci w wieku 4-9 lat uczyć się będą w systemie „English for fun” oraz „English for Young Learners” w zależności od wieku i znajomości języka angielskiego.

„English for Fun” (angielski dla przyjemności, zabawy i frajdy) obejmuje 2 kategorie wiekowe:

 • 4-5 latki na dwóch poziomach zaawansowania
 • 6-7 latki (zerówka-I klasa) na trzech poziomach zaawansowania

Najmłodsze dzieci mają zajęcia dwa raz w tygodniu po 60 minut z nauczycielem anglojęzycznym, w okresie od października do czerwca.

Kursy dla zerówkowiczów i pierwszaków prowadzone są w tym samym trybie, ale są dłuższe – trwają każdorazowo 75 minut.

„English for Young Learners” obejmuje dzieci z klas II i III na 6 poziomach zaawansowania.

 • Zajęcia trwają od października do czerwca.
 • Odbywają się dwa razy w tygodniu po 90 minut
 • Całość kursu to 120 godzin lekcyjnych.
 • Grupy liczą od 5 do 10 osób.
 • Zajęcia prowadzą doświadczeni nauczyciele anglojęzyczni.

Masz pytania – skontaktuj się z naszym biurem mailowo bielsko@ih.com.pl lub telefonicznie: 33 822 33 30.


Im wcześniej zaczynamy uczyć się języka obcego, tym łatwiej – a przede wszystkim prędzej – przebiega proces jego przyswajania. Łatwiejsza staje się też nauka kolejnego języka. Dzieci bardzo szybko uczą się przez “osłuchanie”. Ich ciekawość świata, wrażliwość i chęć poznania wszystkiego, co nowe, zmusza je do zadawania licznych pytań, a tym samym do powtarzania nowych nazw, zwrotów i zdań. Na wykorzystaniu tej prawidłowości opieramy nasze zajęcia z języka angielskiego i nie tylko, adresowane dla najmłodszych uczniów.

Grupy dziecięce tworzone są w niezwykle staranny sposób w oparciu o kryterium wieku – rozpiętość wiekowa w jednej grupie wynosi maks. 3 lata – i poziom zaawansowania, który oceniany jest przez naszych lektorów na podstawie testu i rozmowy z nauczycielem.

Nauka angielskiego dla dzieci jest tak odmienna od nauczania młodzieży i dorosłych, że w praktyce stanowi odrębną specjalizację i może być przeprowadzana tylko przez nauczycieli, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje pedagogiczne, doświadczenie i – co najważniejsze – lubią pracę z maluchami. Jest ona dla nich nie tyle wykonywaniem zawodu, co pasją. Właśnie takie osoby uczą naszych najmłodszych uczniów w International House w Bielsku-Białej.

Tematyka zajęć i materiały dobierane są tak, by zaspokoić “dziecięcy głód wiedzy”, a zarazem rozwinąć zainteresowania i poszerzyć horyzonty. Podczas zajęć z angielskiego bardzo szeroko wprowadzane są techniki “gier i zabaw”, w które wplatane są odpowiednio dobrane proste zwroty, słownictwo i wybrane elementy gramatyki praktycznej. Dzięki temu kurs angielskiego dla dzieci w IH Bielsko-Biała jest po prostu przyjemnością. Zapominają, że się uczą – tak dobrze się przy tym bawią.

Nad całokształtem zajęć, ich formą i programem czuwa doświadczony koordynator do spraw kursów z języka angielskiego dla dzieci oraz metodyk.

Rodzice są informowani o postępach dziecka w trakcie odbywających się regularnie spotkań z nauczycielem. Na zakończenie kursu każdy uczeń otrzymuje certyfikat IH wraz z oceną, a także rekomendację do odpowiedniej grupy na kolejny rok szkolny. System poziomów stworzony przez IH gwarantuje oczywiście kontynuację nauki na kolejnych poziomach zaawansowania w odpowiedniej grupie wiekowej. Zapisz swoją pociechę na angielski Bielsko-Biała do International House i pomóż jej szybciej opanować ten język!

Kids’ Club – to dodatkowe zajęcia dla dzieci prowadzone wyłącznie przez angielskojęzycznych nauczycieli. Są one skomponowane z różnego rodzaju gier, konkursów i turniejów w języku angielskim, przez co nauka zyskuje formę zabawy. Te spotkania z językiem angielskim w praktycznym wydaniu w ramach Kids’ Club odbywają się w wyznaczone soboty w godz. 10.00 – 12.00.

Poniżej zamieszczamy kilka istotnych wskazówek i pomysłów na to, jak pomóc dziecku w nauce języka angielskiego.

 • Po powrocie z zajęć, poświęć kilka chwil na przeglądanie zeszytu dziecka i podręcznika do nauki angielskiego.Powtarzaj z dzieckiem słówka/zwroty, które poznało podczas lekcji języka angielskiego lub zachęć je, aby Cię ich nauczyło.
 • Kiedy jesteś na zakupach, zadawaj dziecku pytania: “A czy wiesz jak jest chleb/mąka po angielsku?”
 • Pytaj o znaczenie etykiet na produktach zagranicznych/ubraniach.
 • Ćwicz z dzieckiem krótkie rozmówki (przywitania, zwroty grzecznościowe).
 • Czytaj dziecku bajki/opowiadania/komiksy w języku angielskim, a starsze dzieci zachęcaj do samodzielnego czytania.
 • Śpiewaj z dzieckiem proste piosenki po angielsku.
 • Zorientuj się, jakie filmy, gry komputerowe do nauki angielskiego dla dzieci są dostępne na rynku.
 • Razem z dzieckiem słuchaj i oglądaj angielskie programy/filmy/bajki.
 • Znajdź w domu miejsce na ‘Kącik angielski’, gdzie trzymane będą słowniki, gry, płyty etc. do nauki angielskiego.
CennikPoziomy zaawansowania

Masz pytania – skontaktuj się z naszym biurem mailowo bielsko@ih.com.pl lub telefonicznie: 33 822 33 30.


English for Young Learners, czyli kursy przygotowujące do egzaminów YLE

„English for Young Learners” obejmuje jedną kategorię wiekową: Middle Primary (II, III klasa) na 6 poziomach zaawansowania,

W tej kategorii dzieci, realizując podstawę programową przewidzianą na dany poziom, przy okazji przygotowują się do egzaminu Cambridge YLE (Young Learners English): Starters, Movers i Flyers. Standardowy cykl przygotowania do egzaminu na danym poziomie obejmuje 2 lata (pierwszy rok w grupie nieegzaminacyjnej, drugi rok w grupie egzaminacyjnej). Jednakże to postęp i zakres opanowania języka decyduje, kiedy dziecko może do niego przystąpić. Podejście do egzaminu nie jest obowiązkowe. Na każdym z poziomów zaawansowania dzieci rozwijają swoje umiejętności, a uzyskanie samego certyfikatu Cambridge jest dodatkową nagrodą za wysiłek ucznia, silną motywacją do dalszej nauki i wzmocnieniem wiary we własne siły.

Na zajęciach w grupach egzaminacyjnych dzieci rozwiązywać będą zadania typowe dla testów YL, tak aby móc się z nimi oswoić i jak najlepiej przygotować do samego egzaminu, który odbywa się w połowie czerwca. Wykorzystywane na zajęcia podręczniki również skupiają się na umiejętnościach z zakresu objętego egzaminem. Dodatkowo w połowie roku szkolnego dzieci w grupach egzaminacyjnych w ramach egzaminu próbnego ”mock exam” będą mogły sprawdzić stan swojego przygotowania przed przystąpieniem do właściwego egzaminu Cambridge

Egzaminy Cambridge YLE (organizowane w naszej szkole) przebiegają bezstresowo i pozwalają dziecku zdobyć pozytywne doświadczenia. Wiele zadań egzaminacyjnych polega między innymi na rysowaniu i kolorowaniu, a rozmowa z egzaminatorem ma przyjemną, bezstresową formę. Egzaminy YLE zawsze kończą się uzyskaniem certyfikatu. Wyniki przedstawione są w postaci tarcz. Każda z trzech części testu (słuchanie, pisanie i czytanie oraz mówienie) oferuje dziecku możliwość uzyskania 5 tarcz, co daje łącznie 15 odznaczeń.


Test YLE na każdym poziomie składa się z trzech części (tzw. Papers):

Rozumienie ze słuchu (Listening)

Czytanie i pisanie (Reading and Writing)

Mówienie (Speaking)

Dlaczego warto przystąpić do egzaminów YLE?

 • Egzamin YLE stanowi doskonały, niezależny sprawdzian oferty edukacyjnej danej placówki w zakresie nauczania języka angielskiego.
 • Testy YLE w sposób przyjazny i łagodny pozwalają dziecku zdobyć pozytywne doświadczenia wyniesione z pierwszych kontaktów z egzaminami. Test przebiega bezstresowo, ma formę przyjaznej rozmowy z egzaminatorem Cambridge English Language Assessment, który jest odpowiednio przygotowany do pracy z dziećmi. Przeprowadzenie egzaminu koordynowane jest przez polskiego opiekuna.
 • Badania pokazują, że dzieci lubią uczyć się do egzaminów YLE, a także je zdawać. Wiele zadań egzaminacyjnych polega między innymi na kolorowaniu, rysowaniu czy rozmowie z egzaminatorem, co bardzo zachęca i inspiruje kilkulatki.
 • Test YLE to doskonały sposób, by pokazać dzieciom jak dużo już umieją, a tym samym zachęcić je do dalszej nauki.
 • Egzaminy YLE kończą się zawsze otrzymaniem certyfikatu, który pozwala rodzicom i nauczycielom ocenić poczynione przez dziecko postępy i przygotować je do nauki języka angielskiego na kolejnym poziomie.
 • Sprawdziany YLE wzmacniają wiarę dziecka we własne możliwości, a przez to przyczyniają się do edukacyjnych sukcesów w przyszłości i nabycia umiejętności zdawania coraz trudniejszych egzaminów.

Podaruj swojemu dziecku prezent w postaci trampoliny do nauki języków obcych. Zapytaj o ofertę egzaminów YLE z angielskiego dla dzieci w International House Bielsko-Biała!