Kursy języka angielskiego dla starszych dzieci i młodzieży.

KURSY ANGIELSKIEGO DLA STARSZYCH DZIECI I MŁODZIEŻY W ROKU SZKOLNYM 2020/2021.


Zajęcia prowadzimy w następujących segmentach wiekowych:

SENIORS (IV, V, VI klasa)
MŁODZIEŻ MŁODSZA (VII-VIII klasa)
MŁODZIEŻ STARSZA (16-18 lat)

  • Trwają od października do czerwca
  • Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po 2 godziny lekcyjne
  • Kurs językowy obejmuje łacznie 120 godzin lekcyjnych
  • Grupy liczą od 5 do 10 osób.

Metoda International House stawia na praktyczne wykorzystanie języka, dlatego podczas zajęć młodzi ludzie spotkają się z realnymi, wziętymi z życia sytuacjami i zadaniami. Dzięki temu język angielski w International House Integra nie jest nudną i abstrakcyjną teorią, ale praktyczną, przydatną umiejętnością i fascynującą przygodą.

Na zakończenie każdego roku nauki w szkole angielskiego, każdy uczeń otrzymuje certyfikat oraz indywidualny raport lektora, oceniający poczynione postępy i zawierający rekomendacje dotyczące dalszej nauki.

System poziomów funkcjonujący w International House Integra gwarantuje kontynuację nauki w naszej szkole na kolejnych poziomach zaawansowania oraz w odpowiedniej grupie wiekowej.

Kursy ogólne dla młodzieży odbywają się na pięciu poziomach zaawansowania. Programy kursów są spójne, co oznacza, że rozpoczynając naukę na poziomie 1 można ją kontynuować do poziomu 5.

Po pomyślnym ukończeniu poziomu 5 i rekomendacji lektora słuchacze mogą rozpocząć naukę w grupach egzaminacyjnych, przygotowujących do egzaminów Cambridge – FCE i CAE. Szczegółowe informacje na temat tych kursów znajdują się w zakładce poświęconej kursom przygotowującym do egzaminów.

Rodzicom naszych młodych słuchaczy oferujemy możliwość bieżącego wglądu w przebieg kursu poprzez korzystanie z udogodnień Internetowego Sekretariatu, natomiast w grupach gimnazjalnych dodatkowo także poprzez indywidualne spotkania z nauczycielem.