Kursy języka angielskiego dla 7-8 klasistów i uczniów szkół średnich

KURSY ANGIELSKIEGO DLA NASTOLATKÓW OD 13 LAT


  • Trwają od października do czerwca
  • Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po 2 godziny lekcyjne
  • Kurs językowy obejmuje łącznie 120 godzin lekcyjnych
  • Grupy liczą od 5 do 10 osób.

Metoda International House stawia na praktyczne wykorzystanie języka, dlatego podczas zajęć młodzi ludzie spotkają się z realnymi, wziętymi z życia sytuacjami i zadaniami. Dzięki temu język angielski w International House nie jest nudną i abstrakcyjną teorią, ale praktyczną, przydatną umiejętnością i fascynującą przygodą.

Na zakończenie każdego roku nauki w szkole angielskiego, każdy uczeń otrzymuje certyfikat oraz indywidualny raport lektora, oceniający poczynione postępy i zawierający rekomendacje dotyczące dalszej nauki.

System poziomów funkcjonujący w International House gwarantuje kontynuację nauki w naszej szkole na kolejnych poziomach zaawansowania oraz w odpowiedniej grupie wiekowej.

Kursy ogólne dla młodzieży odbywają się na pięciu poziomach zaawansowania. Programy kursów są spójne, co oznacza, że rozpoczynając naukę na poziomie 1 można ją kontynuować do poziomu 5.

Po pomyślnym ukończeniu poziomu 5 i rekomendacji lektora słuchacze mogą rozpocząć naukę w grupach egzaminacyjnych, przygotowujących do egzaminów Cambridge – FCE i CAE. Szczegółowe informacje na temat tych kursów znajdują się w zakładce poświęconej kursom przygotowującym do egzaminów.

Rodzicom naszych młodych słuchaczy oferujemy możliwość bieżącego wglądu w przebieg kursu poprzez korzystanie z udogodnień Internetowego Sekretariatu, a dwa razy do roku zapraszamy na indywidualne spotkania z nauczycielem.

Masz pytania – skontaktuj się z naszym biurem mailowo bielsko@ih.com.pl lub telefonicznie: 33 822 33 30.