Kursy angielskiego dla dzieci z klas IV-VI

Kursy ogólne dla starszych dzieci z klas IV-VI prowadzimy na pięciu poziomach zaawansowania. Programy kursów są spójne, co oznacza, że rozpoczynając naukę na poziomie 1 można ją kontynuować do poziomu 5.

Po pomyślnym ukończeniu poziomu 5 i rekomendacji lektora słuchacze mogą rozpocząć naukę w grupach egzaminacyjnych, przygotowujących do egzaminów Cambridge – FCE i CAE w kolejnym segmencie wiekowym.

Na zakończenie każdego roku nauki w szkole angielskiego, każdy uczeń otrzymuje certyfikat oraz indywidualny raport lektora, oceniający poczynione postępy i zawierający rekomendacje dotyczące dalszej nauki.

Rodzicom naszych młodych słuchaczy oferujemy możliwość bieżącego wglądu w przebieg kursu poprzez korzystanie z udogodnień Internetowego Sekretariatu, a dwa razy do roku zapraszamy na indywidualne spotkania z nauczycielem.

  • Zajęcia trwają od października do czerwca
  • Odbywają się dwa razy w tygodniu po 2 godziny lekcyjne
  • Kurs językowy obejmuje łącznie 120 godzin lekcyjnych
  • Grupy liczą od 5 do 10 osób.

Masz pytania – skontaktuj się z naszym biurem mailowo bielsko@ih.com.pl lub telefonicznie: 33 822 33 30.