Kursy egzaminacyjne


Kursy przygotowujące do matury

Kurs przygotowawczy do rozszerzonej matury z języka angielskiego prowadzony przez doświadczonych nauczycieli pozwoli Wam rozwinąć Wasze umiejętności i uzyskać wymarzony wynik na egzaminie. Korzystamy z najnowszych materiałów, dostosowanych do zasad obowiązujących na maturze. Egzaminy próbne – pisane w połowie i pod koniec kursu – pozwolą Wam na dokładne zapoznanie się ze strukturą egzaminu, a ich wyniki będą dokładnie analizowane przez prowadzących i pozwolą nam dostosować powtórki do Waszych potrzeb.

Masz pytania – skontaktuj się z naszym biurem mailowo bielsko@ih.com.pl lub telefonicznie: 33 822 33 30.


Kursy przygotowujące do egzaminów Cambrigde English.

Kursy egzaminacyjne, których celem jest przygotowanie do egzaminów Cambridge English Qualifications, obejmują zagadnienia gramatyczne i słownictwo, systematycznie rozwijają sprawność pisania i rozumienia ze słuchu. Kładą także nacisk na umiejętność wypowiadania się w języku angielskim. Dużą uwagę przykłada się do poznania technik zdawania egzaminu: rozwiązywanie testów, oswajanie się z materiałami audio, poznawanie zasad pisania wypracowań, ćwiczenie spójności wypowiedzi ustnej z zadanym tematem. Daje to gwarancję biegłości we wszystkich dziedzinach sprawdzanych na egzaminie, a także umożliwia poznanie sposobu przeprowadzania samego egzaminu.

Skuteczność kursów egzaminacyjnych prowadzonych przez International House poparta jest wysoką zdawalnością samych egzaminów.

Oferujemy kursy przygotowujące do egzaminów Cambridge English Qualifications w trybie standardowym (nauka trwa 9 miesięcy, zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu).

Wszystkie zajęcia prowadzone są przez doświadczonych nauczycieli-specjalistów (głównie anglojęzycznych), wśród których są również egzaminatorzy Cambridge English Qualifications. Ma to ogromne znaczenie, gdyż studenci mają możliwość uzyskania praktycznych informacji na temat poszczególnych części egzaminacyjnych, a także wskazówek na temat wymagań stawianych im w trakcie zdawania egzaminu.

Istnieje również możliwość przygotowywania się do powyższych, jak również innych egzaminów na kursie indywidualnym.

Nasza szkoła w Bielsku-Białej jest Preparation Centre (Centrum Przygotowującym do egzaminów Cambridge English Qualifications).

Już od wielu lat przygotowujemy do honorowanych na całym świecie egzaminów Cambridge English Qualifications:


B2 First


Dawniej Cambridge English: First (FCE)

C1 Advanced


Dawniej Cambridge English: Advanced (CAE)

C2 Proficiency


Dawniej Cambridge English: Proficiency (CPE)

Business B1, B2, C1


Dawniej Cambridge English: Business (BEC)


Pre A1 Starters


Dawniej Cambridge English: Young Learners Starters (YLE Starters)

A1 Movers


Dawniej Cambridge English: Young Learners Movers (YLE Movers)

A2 Flyers


Dawniej Cambridge English: Young Learners Flyers (YLE Flyers)


EGZAMINY PRÓBNE

Organizujemy egzaminy próbne, tzw. „Mock Exams”. Umożliwiają one ocenę własnych możliwości oraz uczą jak radzić sobie w praktyce z technikami egzaminacyjnymi. Uczestnicy muszą wykazać się umiejętnościami z zakresu: „Use of English”, „Reading”, „Listening” i „Writing”, które oceniane są punktowo i procentowo. Pozwala to określić najsilniejsze i najsłabsze strony kandydata w łatwy i przejrzysty sposób. „Mock Exams” są przeprowadzane z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym, aby okres, który pozostaje do egzaminu wykorzystać na pracę nad elementami sprawiającymi największe trudności.

  • Daty egzaminów próbnych są ogłaszane z dużym wyprzedzeniem. Przystąpienie do egzaminu próbnego wymaga wcześniejszej rejestracji w Biurze Szkoły, w określonym terminie.
  • Brak wcześniejszej rejestracji uniemożliwia przystąpienie do egzaminu próbnego, gdyż dla każdego uczestnika przewidziane są odpowiednie materiały i właściwie zorganizowane miejsce – „Mock Exams” przeprowadzane są ściśle według regulaminu prawdziwych egzaminów Cambridge English Qualifications.
  • Rejestracja na „Mock Exam” nie wiążę się w żaden sposób z rejestracją na właściwy egzamin, której trzeba dokonać w odrębnym trybie.
  • Zapisanie się na kurs egzaminacyjny nie oznacza automatycznej rejestracji na egzamin właściwy.
  • Ceny kursów egzaminacyjnych nie obejmują ceny za egzamin.
  • Słuchaczom, którzy zdali egzamin próbny, szkoła udziela rekomendacji i gwarancji zdania egzaminu. W przypadku uzyskania negatywnego rezultatu na egzaminie, osoba z rekomendacją uzyskuje obniżkę na kolejny kurs egzaminacyjny w wysokości połowy opłaty egzaminacyjnej.

EXAM CLUBS

Exam Clubs to dodatkowe, bezpłatne zajęcia dla słuchaczy zamierzających zdawać egzaminy Cambridge English Qualifications. Zajęcia odbywają się regularnie i mają charakter warsztatów poświęconych konkretnym problemom. Czas dzielony jest na ich rozwiązywanie, a także na zapoznanie się z przykładowymi zestawami egzaminacyjnymi. Uczestnictwo w tych zajęciach daje możliwość poznania technik zdawania egzaminów Cambridge English Qualifications.