Metoda IH

Uczymy metodą IH, która, kiedyś innowacyjna i właściwie jedyna, została spopularyzowana przez kursy metodyczne CELTA i dziś jest sprawdzoną podstawą większości kursów języka angielskiego na świecie.

Jednym z podstawowych elementów metody IH/CELTA jest tzw. „podejście komunikatywne”, kładące nacisk na umiejętność swobodnego porozumiewania się, przy jednoczesnym rozwijaniu umiejętności pisania, czytania a także praktycznego stosowania zasad gramatycznych.

Zajęcia prowadzimy w niedużych grupach, jednolitych pod względem zaawansowania i wieku. Kwalifikacje do grup odbywają się na podstawie wyniku uzyskanego na teście i w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

Już od pierwszej lekcji nauka przebiega wyłącznie po angielsku. Najczęściej jest to wynikiem narodowości lektora, jednak zasada ta obowiązuje również lektorów polskich. Nie „tłumaczymy” na język angielski. Stosujemy język angielski w naturalny sposób, komunikując się. Gramatyka jest traktowana jako środek, a nie cel. Nacisk na gramatykę kładziemy szczególnie w grupach przygotowujących do egzaminów.

W grupach początkujących stosujemy połączenie szeregu technik metodycznych umożliwiających realizację zasady „wyłączności angielskiego” i podejścia komunikatywnego. Wykorzystywane są obrazki i prawdziwe obiekty, muzyka i piosenki, elementy strategii „kinaesthetic learning”, mini-scenki, gry i zabawy edukacyjne, w tym zabawy ruchowe w młodszych grupach. Zajęcia są wspomagane elementami wykorzystania komputerów oraz tablic interaktywnych i podręczników cyfrowych. Pozwala to szybko i bezstresowo przełamać barierę językową. Radzą sobie z tym doskonale zarówno dzieci, jak i pozostałe grupy wiekowe.

Wykorzystujemy proste elementy technik teatralnych: nauczyciel stosuje techniki pantomimiczne, rysuje i ilustruje słowa gestami. Odgrywane są mini-scenki, tworzy się trójwymiarowy kontekst, w którym łatwo osadza się konkretne zastosowania. Zapamiętując dane wyrażenie, będziesz kojarzył je z obrazem, gestem, okolicznościami, uczuciami i emocjami, a po krótkim czasie – z komentarzem opartym na już znanych, angielskich słowach.

Na nieco wyższych poziomach, oprócz podręczników, nauczyciele wykorzystują teksty prasowe, radiowe, telewizyjne, materiały video, piosenki, nowoczesne technologie – takie jak tablice interaktywne i podręczniki cyfrowe – oraz oczywiście możliwości oferowane przez komputer i internet.

Na każdym poziomie zaawansowania i w każdej grupie wiekowej ważnym założeniem naszej metody jest aktywny udział słuchaczy. Ich potrzeby wynikające z wieku, charakteru, zainteresowań oraz celu nauki określają tematykę i charakter zajęć, dobór materiałów oraz technik nauczania.

Niezależnie od poziomu zaawansowania, uczniów zachęca się i mobilizuje do wypowiadania się po angielsku. Nie chodzi bowiem o to, aby zacząć mówić dopiero wtedy, gdy już pozna się wszystkie reguły i zasady. Bezbłędność wypowiedzi jest oczywiście ważna, lecz aby ją osiągnąć, trzeba nabrać wprawy, nie przejmować się potknięciami, patrzeć na siebie nie przez pryzmat tego, w czym jeszcze nie jesteśmy doskonali, lecz tego, co udało się nam już osiągnąć. W IH łatwo przełamiesz barierę językową.

Relacja między uczniem i nauczycielem oparta jest o wzajemną życzliwość, zrozumienie i szacunek. Zadaniem nauczyciela jest zaprzyjaźnić ucznia z językiem i zachęcić do jego poznawania. Osiąga to również poprzez stworzenie jak najlepszej atmosfery zajęć, konsekwentnie skupionej na celu edukacyjnym.

Uzupełnieniem zajęć lekcyjnych są oferowane przez nas kluby dyskusyjne, kluby dla dzieci oraz kluby egzaminacyjne, które tworzą dodatkową płaszczyznę zastosowania języka angielskiego. Dodatkowo, w sytuacji, gdy pojawia się trudność, lub trzeba nadrobić zaległości, można skorzystać z indywidualnych konsultacji z nauczycielem, tzw. Help Clubs.