Zasady rekrutacji

DLA OSÓB NIEBĘDĄCYCH NASZYMI SŁUCHACZAMI


Przed zapisem na kurs języka angielskiego w IH Bielsko zapraszamy na bezpłatny test kwalifikacyjny i krótką rozmowę w języku angielskim z naszym konsultantem językowym, które pozwolą nam określić odpowiedni poziom zaawansowania i zaproponować odpowiednią grupę (z uwagi na wiek i stopień znajomości języka). Test ten jest przeprowadzany w sposób absolutnie bezstresowy- nie trzeba się do niego przygotowywać, gdyż celem jest określenie rzeczywistego, a nie “doraźnie przygotowanego” poziomu zaawansowania. Na test można umówić się telefonicznie, osobiście lub mailowo.

DLA NASZYCH SŁUCHACZY


W kolejnych latach nauki w International House Integra podstawą zakwalifikowania na kolejny rok szkolny jest rekomendacja nauczyciela. Uzyskanie rekomendacji nie jest równoznaczne z automatycznym zapisem – zapisu należy dokonać osobiście w biurze szkoły wybierając odpowiednie dni i godziny zajęc z dostępnej oferty.