Zasady rekrutacji

DLA OSÓB NIEBĘDĄCYCH NASZYMI SŁUCHACZAMI


Przed zapisem na kurs języka angielskiego w IH Bielsko zapraszamy na bezpłatny test kwalifikacyjny i krótką rozmowę w języku angielskim z lektorem, które pozwolą nam określić odpowiedni poziom zaawansowania i zaproponować odpowiednią grupę (z uwagi na wiek i stopień znajomości języka). Test ten jest przeprowadzany w sposób absolutnie bezstresowy- nie trzeba się do niego przygotowywać, gdyż celem jest określenie rzeczywistego, a nie “doraźnie przygotowanego” poziomu zaawansowania. Na test można umówić się telefonicznie, osobiście lub mailowo.
Aktualnie testy sprawdzające poziom znajomości języka można napisać w siedzibie szkoły IH przy ul. Zielonej 32 lub online w domu, bez konieczności przyjeżdżania do szkoły. W przypadku wyboru opcji online prosimy o kontakt z recepcją szkoły (33 822 33 30), która udostępni linki i formularze zapisu.

DLA NASZYCH SŁUCHACZY


W kolejnych latach nauki w International House Integra podstawą zakwalifikowania na kolejny rok szkolny jest rekomendacja nauczyciela. Uzyskanie rekomendacji nie jest równoznaczne z automatycznym zapisem – zapisu należy dokonać osobiście w biurze szkoły wybierając odpowiednie dni i godziny zajęć z dostępnej oferty. Aby poznać daty zajęć grupy wskazanej przez lektora wystarczy nas nas zadzwonić  (33 822 33 30) lub wysłać maila bielsko@ih.com.pl – skontaktujemy się z Państwem.

Zapisy w ciągu roku szkolnego.

Na kurs można zapisać się również w trakcie roku szkolnego, pod warunkiem, że w grupie, na którą wskazuje test są wolne miejsca. Z uwagi na fakt, ze zajęcia już są w toku, proponujemy próbne zajęcia, po których wspólnie z lektorem prowadzącym grupę można podjąć decyzję o dołączeniu do grupy.