O egzaminach PTE

Nasze Centrum Egzaminacyjne oferuje egzaminy Pearson Tests of English General na wszystkich poziomach (od A1 do 5), które są uznawane na całym świecie przez uczelnie wyższe, pracodawców, a także krajowe władze oświatowe wielu państw jako potwierdzenie opanowania wymaganego standardu języka angielskiego.

Egzaminy Pearson Test of English General (PTE General):
– umożliwiają ocenę oraz zdobycie certyfikatu poświadczającgo kompentencje językowe,
– skierowane są do osób, dla których język angielski nie jest językiem ojczystym,
– kładą nacisk na komunikację w sytuacjach z życia wziętych, a nie na zapamiętywanie specyficznego słownictwa czy struktur językowych,
– sprawdzają cztery umiejętności językowe: słuchanie, czytanie, pisanie i mówienie,
– weryfikują wiedzę gramatyczną w trackie oceny pozostałych umiejętności językowych,
– bazują na dostępnych na rynku materiałach dydaktycznych.

W Polsce egzaminy PTE General:
– zwalniają z egzaminu doktorskiego w zakresie znajomości nowożytnego języka obcego – Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22.09.2011r. (Dz.U. 204, poz. 1200)
– uznawane są przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jako potwierdzenie kwalifikacji językowych wymaganych od osób, które chcą zostać nauczycielami języka angielskiego – Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17.04.2012 roku
– uznawane są przez Urząd Służby Cywilnej jako potwierdzenie znajomości języka angielskiego – Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16.12.2009r. (Dz.U. 218, poz. 1695)

Więcej informacji na tematów egzaminów PTE General