Cennik

Cennik kursów grupowych prowadzonych przez International House Integra Bielsko*


Kursy dla dzieci młodszych:4-5 latki (80godzin) przy zapisie 400zł + 8 rat po 210zł
Kursy dla dzieci: 6-7 lat (100 godzin) przy zapisie 400 zł + 8 rat po 215zł
Kursy dla dzieci starszych, młodzieży i dorosłych (120 godzin) przy zapisie 460zł + 8 rat po 255zł
Kursy egzaminacyjne raz w tygodniu przy zapisie 250zł + 8 rat po 125 zł
Kursy egzaminacyjne przygotowujące do matury przy zapisie 480 zł + 6 rat po 270 zł
Kursy egzaminacyjne przygotowujące do egzaminów Cambridge English: FCE, CAE, CPE przy zapisie 450zł + 8 rat po 280 zł

* dotyczy kursów grupowych tworzonych z wolnego naboru. Nie dotyczy kursów grupowych tworzonych na zlecenie firm, placówek oświatowych oraz zajęć indywidualnych.


Rabaty kwotowe


  • 50 zł za kontynuację
  • rabat rodzinny dla kolejnej osoby z rodziny (drugiej, trzeciej itd.) korzystającej w tym samym czasie z kursów grupowych, z naszej bieżącej oferty (jednorazowo 25 zł).

Program "Rodzina +"


W ramach programu Rodzina + oferujemy rabat w wysokości 10% na grupowy kurs języka angielskiego dla posiadaczy imiennych kart ” Rodzina +” .Słuchacz chcący skorzystać z w/w rabatu proszony będzie o okazanie ważnej karty uczestnika programu. Ulga ta nie łączy się z innymi rabatami udzielanymi przez Szkołę International House Integra Bielsko.

Oferta rabatowa dla stałych słuchaczy IH:


Naszym stałym słuchaczom proponujemy dodatkowe rabaty kwotowe.

  • 50 zł na egzamin próbny Mock Exam
  • 30 zł na Exam Clinic
  • 10 zł na Kid’s Club