Kursy angielskiego dla dorosłych (19 lat +)

  • Trwają od października do czerwca
  • Na poziomach od 1 do 5 zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po 60 minut w systemie hybrydowym (w jeden dzień stacjonarnie, w drugi zdalnie przez platformę Zoom)
  • Na poziomach pre FCE do CPE ( od 6 do 10 poziomu) zajęcia prowadzimy stacjonarnie dwa razy w tygodniu po 90 minut
  • Grupy liczą od 5 do 10 osób.

Roczne kursy ogólnojęzykowe adresowane są do osób nastawionych na systematyczną naukę. Kurs prowadzony jest w oparciu o praktyczną metodę komunikacyjną, w ramach której ćwiczone są umiejętności swobodnego porozumiewania się we współczesnym świecie, przy jednoczesnym rozwijaniu umiejętności pisania, czytania, a także praktycznego stosowania zasad gramatycznych.
Wykorzystujemy autorskie programy nauczania prezentujące najwyższy poziom merytoryczny. Stawiamy sobie za cel metodyczne, konsekwentne i skuteczne pogłębianie wiedzy językowej naszych Słuchaczy, a w rezultacie osiągnięcie przez nich założonego poziomu biegłości językowej.

Na zakończenie każdego roku nauki, każdy uczestnik kursu w International House otrzymuje certyfikat oraz indywidualny raport lektora oceniający poczynione postępy i zawierający rekomendacje dotyczące dalszej edukacji.

System poziomów funkcjonujący w International House pomyślany jest w sposób gwarantujący kontynuację nauki w naszej szkole na kolejnych poziomach zaawansowania.

Kursy ogólnojęzykowe odbywają się na pięciu poziomach zaawansowania. Po pomyślnym ukończeniu poziomu 5 i rekomendacji lektora słuchacze International House Integra mogą rozpocząć naukę w grupach egzaminacyjnych, przygotowujących do egzaminów Cambridge – FCE, CAE oraz CPE. W ofercie mamy również zajęcia indywidualne oraz zajęcia konwersacyjne. Szczegółowe informacje na temat tych kursów znajdują się tutaj.

Słuchacze IH mogą też korzystać z bogatego programu zajęć pozalekcyjnych, będących doskonałym uzupełnieniem naszej oferty edukacyjnej.

Masz pytania – skontaktuj się z naszym biurem mailowo bielsko@ih.com.pl lub telefonicznie: 33 822 33 30.