„Flexi lessons” – na czym polegają i jak z nich skorzystać

  1. „Flexi lessons” to rodzaj lekcji, która pozwala Słuchaczowi pozostającemu w domu (z uwagi np. na kwarantannę, chorobę lub inne okoliczności), na obserwację zajęć jego grupy w czasie rzeczywistym.
  2. Warunkiem koniecznym do skorzystania z „Flexi lessons” jest poinformowanie o tym Szkoły IH poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który dostępny jest pod adresem https://forms.gle/Mqq4UhcjPf2ZB2mo7 najpóźniej do godziny 13:00 w dniu, w którym Słuchacz będzie nieobecny (poprowadzenie „Flexi lessons” wymaga specjalnego, wcześniejszego przygotowania sali oraz materiałów do zajęć przez lektora prowadzącego).
  3. W odpowiedzi na wypełnienie powyższego formularza, Słuchacz otrzyma link do aplikacji Zoom wraz z ID nauczyciela i hasłem do lekcji.
  4. O godzinie zgodnej z regularnym planem zajęć, Słuchacz połączy się z domu poprzez platformę Zoom ze swoim nauczycielem, który będzie prowadził tradycyjne zajęcia w sali lekcyjnej w budynku IH dla pozostałych słuchaczy.
  5. Słuchacz obserwujący lekcję w ramach „Flexi lessons” może wykonywać wszystkie ćwiczenia, które zadaje nauczyciel; ma podgląd w czasie rzeczywistym na prezentacje i inne materiały prezentowane przez lektora podczas zajęć. Nie jest technicznie możliwa interakcja z pozostającymi w sali lekcyjnej osobami (lektor i słuchacze). Słuchacz korzystający z „Flexi lessons” otrzymuje nieobecność w dzienniku zajęć lekcyjnych.
  6. „Flexi lessons” z uwagi na możliwości techniczne Słuchacza i Szkoły oraz powyższe założenia nie mogą zastąpić lekcji tradycyjnie prowadzonych w budynku szkolnym, a są jedynie alternatywą w sytuacji choroby/kwarantanny lub sporadycznego braku możliwości uczestniczenia w zajęciach standardowych. Długotrwałe korzystanie z „Flexi lessons” w miejsce lekcji standardowych może spowolnić założony postęp i rozwój językowy, szczególnie w obszarze mówienia. Szkoła IH zastrzega sobie prawo do kontaktu ze Słuchaczem, który korzysta z „Flexi lessons” nieprzerwanie od co najmniej 6 lekcji w celu weryfikacji zasadności korzystania z powyższej formy zajęć.