Opinie naszych klientów są dla nas najważniejsze. Pozytywne dodają skrzydeł, a negatywne mobilizują do dalszej pracy i poprawy.

Poniżej przedstawiamy rezultaty ostatniej ankiety przeprowadzonej w tym trudnym, pandemicznym czasie wśród rodziców naszych słuchaczy z grup wiekowych 4-18 lat.

Poniżej przedstawiamy wyniki ankiet przeprowadzony w segmencie osób dorosłych.