Nowy rok szkolny w IH startuje 6 października. Aktualnie trwają zapisy na kursy. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną informujemy, że wszelkie działania i decyzje jakie podejmujemy podporządkowane są wytycznym Ministerstwa Edukacji Narodowej i mają na celu zapewnienie bezpiecznych i komfortowych warunków do nauki naszym słuchaczom. O wszelkich zmianach, jeśli tylko zaistnieje potrzeba ich wprowadzenia, będziemy Państwa na bieżąco informować.
W załączeniu przedstawiamy kilka prostych zasad,  w myśl których będziemy prowadzić zajęcia w nowym roku szkolnym (prosimy kliknąć tutaj)