Komunikat Dyrektora Szkoły International House Integra Bielsko z dnia 02-12-2020

Zgodnie z podpisanym w miniony piątek kolejnym Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki tegoroczne ferie zimowe odbędą się w jednym dla wszystkich uczniów terminie tj. od 4 do 17 stycznia 2021.
Kalendarz zajęć w naszej szkole IH, jak co roku, zakładał również zimową przerwę w nauce na czas ferii. Zgodnie z naszymi założeniami na ten rok szkolny miała ona trwać od 1 do 14 lutego 2021, jednak jako placówka oświatowa  zobligowani jesteśmy podporządkować się aktualnym wytycznym Ministerstwa.
Co to oznacza w praktyce – przesuwamy zimową przerwę w nauce z początku lutego na początek stycznia, czyli na okres 4-17 stycznia 2021. W tym czasie zajęcia w naszej szkole IH nie będą odbywać się.

W świetle tych powyższych wytycznych zmianie ulegną na pewno terminy testów semestralnych w grupach oraz zebrań z rodzicami. Nie planujemy przyspieszać testów i przeprowadzać ich jeszcze w grudniu. Chcemy spokojnie zrealizować założony materiał i przystąpić do oceny postępów w odpowiednim czasie, bez narażania szczególnie uczniów szkół podstawowych i średnich na dodatkowy stres przed świętami.

Będziemy śledzić na bieżąco sytuację zarówno epidemiologiczną jak i rozporządzenia MEN i w oparciu o nie podejmować dalsze decyzje, o których będziemy Państwa informować.
Aktualnie pracujemy nad przygotowaniem dodatkowej oferty bezpłatnych zajęć zdalnych dla dzieci i młodzieży na okres nowych ferii zimowych.

Komunikat Dyrektora Szkoły International House z dnia 28-11-2020

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 listopada 2020, które w życie wchodzi w najbliższy poniedziałek 30 listopada 2020, nauka zdalna została przedłużona do 3 stycznia 2021.
W związku z powyższym lekcje w naszej szkole International House do przerwy świątecznej, czyli do 22 grudnia włącznie, prowadzić będziemy nadal przy użyciu platformy Zoom.
Będziemy na bieżąco obserwować wytyczne Ministerstwa i mając na uwadze przede wszystkim dobro Was – naszych słuchaczy, dostosowywać podejmowane dalsze działania.
Jesteśmy z Was dumni, że tak dzielnie, z taką wytrwałością i zaangażowaniem, bez względu na wiek, zasiadacie codziennie do komputerów, często mając już za sobą wiele godzin pracy, czy nauki przed ich ekranami. Mamy nadzieję, że wspólnie damy radę przetrwać ten czas. Póki co życzymy Państwu zdrowia i dużo sił.

Komunikat Dyrektora Szkoły International House Integra z dnia 23-10-2020

Z uwagi na obecną sytuację związaną z koronawirusem oraz wytycznymi MEN dla  placówek oświatowych, nasza szkoła International House od najbliższego poniedziałku 26 października 2020 przechodzi w tryb prowadzenia zajęć online poprzez platformę Zoom.
Z Zooma korzystaliśmy już w ubiegłym roku szkolnym i sprawdził się on jako narzędzie do czasowego prowadzenia nauki zdalnej.  Najpóźniej do 24-10-2020 wszyscy nasi Słuchacze otrzymają mailowo instrukcję do pobrania i korzystania z programu Zoom wraz z danymi do logowania do lekcji.
Przejście na naukę zdalną jest rozwiązaniem tymczasowym w okresie znajdowania się naszego miasta w czerwonej strefie, na czas obowiązywania restrykcji zatwierdzonych przez MEN. W sytuacji powrotu do strefy żółtej przejdziemy na zajęcia hybrydowe, a docelowo wrócimy do zajęć stacjonarnych.

Komunikat Dyrektora Szkoły International House Integra Bielsko z dnia 19.10.2020

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 16.10.2020, którego zapisy wchodzą w życie w dniu dzisiejszym, jako placówka kształcenia ustawicznego, którą jest nasza szkoła International House informujemy, że począwszy od 26.10.2020  grupy młodzieżowe T/H (13-18 lat) pracować będą w trybie hybrydowym. Polegać on będzie na tym, że w jeden dzień (poniedziałek lub wtorek) zajęcia odbywać się będą stacjonarnie w budynku szkolnym, a w drugi (środa lub czwartek) zdalnie poprzez platformę Zoom, z której korzystaliśmy już w minionym roku szkolnym. Ze swej strony zapewniamy instruktaż, wsparcie telefoniczne pracowników recepcji oraz krótkie szkolenia z użwania programu, które podczas zajęć w tym tygodniu przeprowadzą nasi nauczyciele bezpośrednio ze słuchaczami. Taki sposób prowadzenia zajęć możliwy będzie tak długo jak nasze miasto znajdować będzie się w żółtej strefie.

Jednocześnie przypominamy, że w te dni, gdy zajęcia odbywać się będą stacjonarnie, czyli w poniedziałki i wtorki, osoby przebywające na kwarantannie lub pozostające w domu z powodu choroby, nadal mogą korzystać z “Flexi lessons”, czyli łączyć się z grupą poprzez Zooma.
Szczegółowe informacje dotyczące zajęć hybrydowych przesyłać będziemy na bieżąco.

Komunikat Dyrektora Szkoły International House Integra z dnia 02.10.2020

Z uwagi na bardzo dynamiczną sytuację epidemiologiczną informujemy, że nasza szkoła IH rozpoczyna od przyszłego tygodnia zajęcia w trybie stacjonarnym, wprowadzając jednocześnie dodatkową opcję „Flexi lessons”.

„Flexi LESSONS” – NA CZYM POLEGAJĄ I JAK Z NICH SKORZYSTAĆ

 • „Flexi lessons” umożliwiają słuchaczowi, który zmuszony jest pozostać w domu z uwagi na kwarantannę lub chorobę, obserwację zajęć jego grupy.
 • Słuchacz połączy się z domu poprzez platformę Zoom ze swoim nauczycielem, który będzie prowadził tradycyjne zajęcia w sali lekcyjnej w budynku IH dla pozostałych słuchaczy.
 • Słuchacz przebywający w domu i obserwujący lekcję poprzez Zoom może wykonywać wszystkie ćwiczenia, które zadaje nauczyciel; będzie widział prezentacje i inne materiały, które lektor będzie używał podczas zajęć. Nie będzie mógł tylko wejść w interakcję z pozostającymi w sali lekcyjnej słuchaczami.

Jeśli jesteś naszym słuchaczem i przebywasz na kwarantannie lub pozostajesz w domu z uwagi na przeziębienie czy inną chorobę, daj nam znać, a my umożliwimy Ci obserwowanie zajęć Twojej grupy.

Jak to zrobić? To bardzo proste :

 1. Wypełnij poniższy formularz:
  https://forms.gle/Mqq4UhcjPf2ZB2mo7
  – potrzebujemy Twoje imię i nazwisko (jako słuchacza) oraz okres, w którym będziesz nieobecny na zajęciach. Pozostałe dane (wiek i adres e-mail które pozwolą nam zweryfikować grupę, do której uczęszczasz oraz wysłać odpowiednie informacje).
 2. Wypełniony formularz prześlij koniecznie najpóźniej do godziny 12:00 w dniu, w którym wg planu odbywają się Twoje zajęcia.
 3. W odpowiedzi otrzymasz link do aplikacji Zoom wraz z ID nauczyciela i hasłem do lekcji.
 4. Zaloguj się do lekcji z domu przy użyciu laptopa/smartfona lub tabletu o godzinie, w której zwyczajowo masz zajęcia w naszej szkole IH. Przygotuj zeszyt, książkę, ćwiczenia, coś do pisania, czyli to co zawsze potrzebne jest do zajęć.
 5. Nauczyciel wpuści Cię do sali, gdzie poprzez kamerę będzie mógł obserwować lekcję swojej grupy.

Przypominamy, że „Flexi lessons” to dodatkowa opcja dla pojedynczych słuchaczy zmuszonych do pozostania w domu z powodu np. kwarantanny. W sytuacji, gdy kwarantanną zostanie objęta większa ilość osób w grupie – wówczas wprowadzimy zdalne nauczanie. Zdalne nauczanie prowadzimy przez platformę Zoom. Wówczas do wirtualnej klasy łączą się wszyscy uczniowie wraz z nauczycielem, wg instrukcji, które wcześniej przekaże Państwu szkoła.

Komunikat Dyrektora Szkoły International House Integra z dnia 01.10.2020

1. Wszystkich wchodzących do budynku obowiązuje zasłonięcie ust i nosa oraz dezynfekcja rąk.

2. We wszystkich salach lekcyjnych dostępne są płyny do dezynfekcji rąk oraz powierzchni.

3. Słuchacze powinni mieć zasłonięte usta i nos od wejścia do budynku, na czas przejścia korytarzem i zajęcia miejsca w swojej sali lekcyjnej. Zajęcia będziemy prowadzić bez konieczności zakrywania ust i nosa.

4. Wyznaczone zostały osobne strefy dla rodziców i opiekunów, gdzie będzie można czekać na dziecko. Strefa rodzica obejmuje cały parter budynku (recepcja, hol, sala 1). Bardzo prosimy, aby nie przekraczać tej strefy.

5. Wyjątkiem są tylko rodzice i opiekunowie najmłodszych słuchaczy w wieku 4- 7 lat, którzy jako jedyni mogą odprowadzać i odbierać dziecko spod sali. Na czas poruszania się po budynku szkolnym rodzice/opiekunowie obowiązkowo zasłanianiają usta i nos.

6. Rodziców i opiekunów pozostałych, starszych słuchaczy prosimy aby nie wchodzili na teren budynku, czyli na piętra I, II i III, które znajdują się poza strefą rodzica.

7. Słuchaczy rozpoczynających zajęcia o 15:30 prosimy o udawanie się bezpośrednio do sal lekcyjnych bez względu na porę przybycia do szkoły IH.

8. Słuchaczy rozpoczynających zajęcia o 17:15 oraz 19:00 prosimy o przyjazd na lekcje bezpośrednio przed ich rozpoczęciem (około 17:10 oraz 18:55). Pozwoli to ograniczyć kontakt ze słuchaczami, którzy o 17:00 oraz 18:45 kończyć będą swoje lekcje. Czas pomiędzy zajęciami będziemy chcieli wykorzystać na dezynfekcję pomieszczeń, aby zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki nauki. Dla tych słuchaczy, którzy będą musieli wcześniej przyjechać do IH przygotowane został strefy, gdzie będzie można bezpiecznie poczekać na swoje lekcje (sale nr 14, 15, 16 w przyziemiu).

9. Pracownicy sekretariatu szkoły są do Państwa dyspozycji osobiście od poniedziałku do czwartku od 10:00 do 19:00, w piątki od 9:30 do 17:30. Prosimy pamiętać, że w chwili obecnej większość spraw można również załatwić telefonicznie lub mailowo.

Komunikat Dyrektora Szkoły z dnia 01.09.2020.Zajęcia w Szkole Językowej International House w roku szkolnym 2020/2021 w okresie epidemii koronawirusa.

Nowy rok szkolny w IH startuje 6 października. Aktualnie trwają zapisy na kursy. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną informujemy, że wszelkie działania i decyzje jakie podejmujemy podporządkowane są wytycznym Ministerstwa Edukacji Narodowej i mają na celu zapewnienie bezpiecznych i komfortowych warunków do nauki naszym słuchaczom. O wszelkich zmianach, jeśli tylko zaistnieje potrzeba ich wprowadzenia, będziemy Państwa na bieżąco informować.
Poniżej przedstawiamy kilka prostych zasad,  w myśl których będziemy prowadzić zajęcia w nowym roku szkolnym.

 1. Zajęcia grupowe i indywidualne odbywać się będą stacjonarnie w naszym budynku przy ul. Zielonej 32.
 2. Długość zajęć, ich częstotliwość oraz metodyka nie ulegają zmianie.
 3. Liczebność naszych grup, wielkość sal pozwolą nam prowadzić zajęcia bez konieczności zakrywania ust i nosa przez naszych słuchaczy.
 4. Wszystkich wchodzących do budynku obowiązuje dezynfekcja rąk oraz zasłonięcie ust i nosa.
 5. O obowiązkowe zakładanie maseczek lub przyłbic prosimy naszych słuchaczy na czas od wejścia do budynku, przejścia korytarzem i zajęcia miejsca w swojej sali lekcyjnej.
 6. Rodzice naszych najmłodszych słuchaczy w wieku 4- 7 lat, którzy będą odprowadzać i odbierać dziecko spod sali również zostaną poproszeni o obowiązkowe zasłanianie ust i nosa.
 7. Wyznaczone zostaną osobne strefy dla rodziców i opiekunów, gdzie będzie można czekać na dziecko.
 8. Słuchaczy rozpoczynających zajęcia o 15:30 prosić będziemy o udawanie się bezpośrednio do sal lekcyjnych bez względu na porę przybycia do szkoły IH.
 9. Słuchaczy rozpoczynających zajęcia o 17:15 oraz 19:00 będziemy prosić o przyjazd na lekcje bezpośrednio przed ich rozpoczęciem (około 17:10 oraz 18:55). Pozwoli to ograniczyć kontakt ze słuchaczami, którzy o 17:00 oraz 18:45 kończyć będą swoje lekcje. Czas pomiędzy zajęciami będziemy chcieli wykorzystać na dezynfekcję pomieszczeń, aby zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki nauki. Dla tych słuchaczy, którzy będą musieli wcześniej przyjechać do IH przygotujemy strefy, gdzie będzie można bezpiecznie poczekać na swoje lekcje.
 10. Pracownicy sekretariatu szkoły są do Państwa dyspozycji osobiście od poniedziałku do czwartku od 10:00 do 19:00, w piątki od 9:30 do 17:30. Prosimy pamiętać, że w chwili obecnej większość spraw można również załatwić telefonicznie lub mailowo.